عکس و متن تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن تبریک روز مادر را مرور می‌کنیم. روز مادر یعنی روز زندگی، روز مادر یعنی ۹ ماه زندگی در وجود مهربان ترین، روز مادر یعنی روز زندگی، روزی کـه باید تمام غم و غصه ها را از دل مادران مان بیرون کنیم، روزی کـه باید لبخند مادر را ببینیم، امروز بهترین عکسها و جملات و همچنین شعرهای زیبا درمورد مادر و این روز بزرگ رابه همراه هم مرور می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

« تیم پارس ناز، روز مادر رابه تمام مادران دنیا تبریک می‌گوید »

عکس و متن تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

جمله های بسیار زیبا برای تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

دنیای کودکی‌ ام سرشار از طنین دل انگیز توست

تمام خاطرات کودکی‌ ام را

خط بـه خط با نام تـو نوشته‌ام

و همیشه تـو را می‌ستایم

مادر اي لطیف‌ ترین گل بوستان هستی

اي باغبان هستی مـن

هنگام روییدنم باران مهربانی بودی

کـه بـه آرامی سیرابم کند

گاه پروریدنم آغوشی گرم کـه بالنده‌ ام سازد

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس نوشته هاي روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادر در ستایش دنیای پُر مهرت

ترانه‌اي از اخلاص خواهم سرود

و گلدسته‌ اي از مهر بر گردنت خواهم آویخت

شکوه عشق را

در زمزمه‌هاي مادرانه‌ ات مییابم

و انگیزه خلقت را از قلب پرمهرت میخوانم

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس و متن برای مادران فوت شده

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادر

بوسه بر دستان خسته تـو جانم را زنده میکند

و دیدار تـو عشق را در دلم بـه ارمغان می‌آورد

ایمانم از دعای توست

و خدایم را از زبان تـو شناخته‌ ام

پرستش را تـو بـه مـن آموخته‌ اي

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

شعر کوتاه برای تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادر، اي الهه مهر

تـو گلی معطر از بهشت خدایی

کـه گلخانه دلم از عطر تـو سرشار اسـت

تـو از تبار فاطمه‌ اي

و گویی وجود تـو رابا مهر فاطمه سرشته‌ اند

پس همیشه دعایم کن

چراکه دعایت سرمایه فردای مـن اسـت

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

متن زیبا برای تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادرم بـه پاس انچه بـه مـن داده‌ اي

بـه ستایش محبت‌هاي بی اندازه‌ات

و بـه وسعت همـه خوبی‌ هایت دوستت دارم

و با صدای بلند میگویم

روزت مبارک

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

پیامک تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادر، قلب خانه و مظهر مهر و عاطفه

عشق و احساس، محبت و صفاست

و مادری، فضیلتی اسـت ملکوتی

ناشی از عالم قدس

کـه در وجود انسان خاکی تجلی می کند

و درآن صراحت و صداقت، مهر و صفا

عدل و تقوا بـه عالی‌ترین شکل خود

آشکار می شود

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس پروفایل مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

مادری

حالتی اسـت کـه صفات عالی زیبایی را

در پرورش فرزند می داند ودر این راه

از همه ی زمینه‌ ها و امکانات شخصی می‌گذرد

مادر هنرمندی اسـت

کـه در نتیجه تلاش خستگی ناپذیرش

فرزندی نیکو پرورش یافته

نیکوکار و با تقوا

در مسیر حق گام برمی دارد

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس روز مادر برای پروفایل

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

زیباترین تعریفی کـه از مادر شده

و واقعا بیانگر مقام ومنزلت مادر اسـت

حدیث زیبایی از پیامبر اکرم اسـت

بهشت زیر پای مادران اسـت

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

تصاویر روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عاطفه مادری

از کرامت‌ هاي خداوند اسـت

کـه نمیتوان آن رابا هیچ قیمت مادی سنجید

روز گرامی‌داشت مادر

پرعاطفه‌ ترین موجودات خلقت مبارک

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

عکس تبریک روز مادر + متن تبریک روز مادر

عکس و متن تبریک روز مادر | بهترین عکس ها و جملات درباره مادر

حقیقت زندگی مادر عشق ورزیدن و فداکاری اسـت. اگر کار مادر را کوچک بپنداریم، مرتکب اشتباهی بزرگ شده ایم چرا کـه کار او انسان سازی و فضیلت پروری اسـت. مادر در انجام این وظیفه، غرور و خودخواهی خود رابه فداکاری و عشق ورزی تبدیل می کند. او دفتر عشق و زندگی شخصی خودرا برای مدتی نیمه باز گذارد و فصلی نو در دفتر جدید فرزند بگشاید. بهمین دلیل مادران همواره در خور ستایش و نکوداشتند.

The post عکس و متن تبریک روز مادر appeared first on مجله تفریحی حس خوب.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

در اینبخش فواید بغل کردن عاشقانه را بررسی می‌کنیم. امروز درباره در آغوش گرفتن هاي عاشقانه و همچنین فایده هاي جسمی و روحی آن صحبت می‌کنیم و البته انواع بغل هاي عاشقانه را نیز بشما معرفی میکنیم، شاید باور نکنید اما آغوش هاي عاشقانه فواید بسیاری دارند کـه دراین پست از ۰ تا ۱۰۰ درباره انها صحبت میکنیم، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

نزدیک بودن بـه همسرتان بشما صد‌ها فرصت برای در آغوش گرفتن یک دیگر میدهد. برای مثال روز‌هایي را درنظر بگیرید کـه هر یک از زوجین دور از هم برای یک سفر کاری زندگی می کنند. در چنین حالتی پس از سپری کردن یک روز کسل کننده چـه میتوانند کنند؟ تنها میتوانند مکالمه‌اي تلفنی برقرار کنند و یا این کـه از طریق ایمیل از یک دیگر باخبر شوند.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

برای یقین چنین ارتباطی نمیتواند انرژی کـه یک ارتباط نزدیک بـه آن‌ها می دهد برایشان فراهم کند. حال زمانی را درنظر بگیرید کـه فرد پس از یک روز بسیار بد و تنزل رتبه توسط مدیرش در محل کار بـه خانه باز می گردد، مطمئنا تنها چیزی کـه میتواند فرد رابه آرامش برساند و از فشار روحی روانی ایجاد شده در وی بکاهد، همراهی و دلگرمی همسر میباشد.

اهمیت آغوش چیست؟

این سوال کـه “چرا آغوش گرفتن یک دیگر اهمیت دارد” مانند این اسـت کـه بپرسیم چراباید آب نوشید. در واقع همان طور کـه آب مـا را زنده نگه می‌دارد و هیچ انسانی نمی تواند بدون دریافت آب زنده بماند، در آغوش کشیدن نیز مـا را زنده نگه می‌دارد، بـه برقرای و دوام رابطه کمک می کند و مشکلات و ناامیدی‌هاي روز را از بین می برد.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

متخصصین حوزه روابط انسانی طی مطالعات مختلف روی تاثیر تماس و لمس بر کیفیت روابط عنوان نموده‌اند کـه برقراری تماس فیزیکی باعث ایجاد حس اعتماد و صداقت متقابل در افراد می شود. همچنین در مطالعه‌اي موردی بر روی نوزادانی کـه در پرورشگاه زندگی می کردند و هرگز لمس نشده بودند، مرگ بر اثر بیماری بنام Marasmus گزارش شد.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

نام این بیماری از یک کلمه یونانی بـه معنای هدر رفتن منشا گرفته ودر واقع بیان‌گر حالتی اسـت کـه فرد دچار کمبود تماس فیزیکی با سایرین بوده ودر اثر اختلالات و عفونت‌هاي پوستی و دستگاه گوارش و نهایتا ضعف بیش از حد قوای سیستم ایمنی دچار مرگ میشود.

فواید بغل کردن یکدیگر چیست؟

از دیدگاه فیزیولوژیک بغل کردن باعث ترشح هورمون‌هایي در بدن میشود کـه بـه نوبه خود عملکرد‌هاي مثبتی در ذهن پدید می‌آورد کـه بـه کاهش استرس و فشار عصبی کمک می کند. از دیدگاه روانشناختی نیز زمانی کـه شـما یک دیگر را در آغوش میگیرید در واقع یک ارتباط غیرکلامی بسیار قوی برقرار میکنید کـه از طریق آن می توانید مفاهیمی عمیق رابه طرف مقابلتان منتقل کنید کـه کلام از انتقال آن درمانده اسـت:

= تـو مهم‌ترین فرد در زندگی مـن هستی و مـن دوستت دارم

= هر مشکلی کـه باشد، مـن برای کمک بـه تـو در کنارت هستم

= تـو برای مـن جذاب و دوست داشتنی هستی

= درکنار تـو احساس آرامش می کنم

= ممنونم کـه نه تنها یک همسر، بلکه یک دوست هستی

= از همه ی کار‌هایي کـه برای مـن انجام داده‌اي قدردانی میکنم

= مـن و تـو خاص‌ترین موجودات جهان هستیم

= مـن درکنار تـو کامل می شوم

= تـو درمن حس عشق و ایمان ایجاد می کني

= مـن بـه تـو اعتماد دارم

= مـن تـو و همه ی چیز در مورد تـو را پذیرفته‌ام

= تـو بـه مـن احساس سرزندگی می دهی

= مـن خوشبخت‌ترین هستم، زیرا تـو را دارم

= بغل کردن؛ اهمیت، فواید و انواع

چه تعداد آغوش در روز لازم است؟

روین چوپرا، در مقاله‌اي تحت عنوان “آخرین باری کـه فردی را در آغوش گرفته اید چـه زمانی بوده اسـت”، استفاده از ۴ بار بغل کردن در طول شبانه روز را برای انسان ضروری میداند. همچنین اضافه می کند کـه برای نگهداری یک رابطه بـه حداقل ۸ بار در آغوش کشیدن نیاز هست و تعداد حداقل ۱۲ بار در آغوش کشیدن را برای رشد و پیشرفت رابطه لازم الاجرا میداند.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

او در مقاله خود چنین بیان می کند کـه نیاز بـه در آغوش گرفتن و یا در آغوش کشیده شدن مانند ضرورت پیروی از یک رژیم غذایی لازم اسـت. اما اگر فکر میکنید این میزان بغل کردن در طول یک روز بیش از اندازه زیاد اسـت می توانید آنرا در قالب برنامه‌اي مانند آنچه در ذیل آمده اسـت اجرا کنید:

نخستین آغوش: پس از بیدار شدن از خواب

دومین آغوش: قبل از ترک خانه و رفتن بـه محل کار

سومین آغوش: وقت ناهار

چهارمین آغوش: زمان صرف چایی و یا عصرانه

پنجمین آغوش: قبل از شام

ششمین آغوش: بعد از شام و هنگام تشکر بابت غذا

هفتمین آغوش: هنگام کمک بـه شست شوی ظروف شام

هشتمین آغوش: در حال تماشای برنامه تلویزیونی مورد علاقه

نهمین آغوش: در طول صرف یک میان وعده در اواخر شب

دهمین آغوش: هنگام یک دوش مشترک

یازدهمین آغوش: هنگام گفتن شب بخیر

دوازدهمین آغوش: در طول رابطه قبل از خواب شبانه

اغراق آمیز نیست

شاید چنین برنامه‌اي بنظر اغراق آمیز رسد و حتی عنوان کنید کـه چنین موقعیت‌هایي در زندگی فراهم نمیشود و یا حتی ممکن اسـت این میزان بغل کردن در طول زمان کسل کننده باشد.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

شـما برای داشتن تعداد و زمان انجام آن آزاد هستید ودر عمل تعداد تکرار آن اهمیتی ندارد. انچه اهمیت دارد، پذیرش این مساله اسـت کـه در آغوش گرفتن ودر آغوش کشیده شدن برای بقای رابطه ضروری اسـت و یک درمان طبیعی برای مشکلات و بیماری‌ها و یک راه علمی جهت تقویت سیستم ایمنی بدن میباشد.

تکنیک‌ های مختلف بغل کردن

همان طور کـه روش شـما در بـه آغوش کشیدن نوزادی کـه گریه می کند با در آغوش گرفتن دوستی کـه از برد بازی تیمش خوشحال اسـت متفاوت اسـت، در آغوش کشیدن همسرتان در موقعیت‌هاي مختلف نیز متفاوت اسـت و هر نوع آغوشی میتواند حسی خاص و قوی تر را منتقل کند. در ادامه با عده اي از تکنیک‌ها آشنا میشوید:

قرار دادن بازو‌ها دور همسر

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

دراین حالت پا‌ها و سینه‌هاي شـما با یک دیگر کاملا در تماس قرار گرفته و بدین ترتیب بر روی حس نزدیکی تاکید میکند. دراین تکنیک طبق معمول فرد بلند قدتر بازوان خودرا دور کمر فرد کوتاه قدتر قرار میدهد در حالیکه فرد کوتاهتر دستان خودرا دور گردن فرد بلندتر حلقه می کند.

برقراری تماس پیشانی به پیشانی

ایجاد تماس با صورت زوج نشان دهنده صمیمیت میباشد. دراین روش میتوانید سر خودرا پس از برقراری تماس بـه طرفین صورت شخص منتقل کنید و با اضافه کردن لمس در نواحی گردن و قفسه سینه بر میزان ارتباط عاشقانه خود بیافزایید.

فشردن در آغوش و نگه داشتن

برای رمانتیک کردن آغوش می توانید از این تکنیک استفاده کنید. دراین روش سعی کنید بدن فرد رابه بدن خود فشرده و نگه دارید. نفس‌هاي عمیق بکشید و همراه با بازدم فشار‌هاي روحی روانی را از خود دور کنید.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

البته بـه یاد داشته باشید فشاری کـه وارد می کنید نباید برای شخص مقابل اذیت کننده باشد و باید اجازه دهید طرف مقابل نیز همین میزان اسانی را در آغوش شـما تجربه کند.

استفاده از دست‌ ها

اگر دستان شـما دور کمر همسرتان حلقه شده اسـت میتوانید ازآن‌ها برای نوازش کمر همسرتان استفاده کنید. اگر دست‌هایتان را دور گردن طرف مقابل حلقه کرده اید نیز می توانید برای چنگ زدن آرام بـه مو‌ها بـه گونه‌اي کـه ناخوشایند نباشد استفاده کنید.

نزدیک شدن از پشت سر

یکیدیگر از انواع بغل کردن کـه می تواند سوپرایز کننده باشد، در آغوش گرفتن همسرتان از پشت سر اسـت. البته دقت کنید اینکار را زمانی انجام دهید کـه وی مشغول کار مهمی نیست و تمرکز او رابه هم نمی زنید.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

دراین حالت میتوانید از پشت بـه او نزدیک شده دستانتان را دور کمرش حلقه کنید و با تکیه دادن سرتان روی شانه‌هاي وی حس آرامش رابه خود و شریکتان تلقین کنید.

حرکت حین آغوش

در هنگامیکه همسرتان را بغل کرده اید، می توانید در حالی‌کـه او را در آغوش دارید با او حرکت کرده و بدین ترتیب بر مدت زمانی کـه او را در آغوش دارید بیافزایید. دراین حالت همچنین می توانید از ترکیب تکنیک‌هاي گفته شده در بالا جهت انجام انواع مختلف تکنیک‌ها استفاده کنید.

فاصله گرفتن به آرامی

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

هنگام جدا کردن همسرتان از آغوشتان بـه یاد داشته باشید اینکار رابه آرامی انجام دهید و تا جای ممکن، بعنوان مثال با گرفتن دست او و یا روش‌هاي دیگر بـه برقرار ماندن تماس فیزیکی کمک کنید. این هنگام بهترین لحظه برای برقراری تماس چشمی و لبخند زدن بـه همسرتان و انتقال حس رضایت میباشد.

یادداشتی برای آقایان

بـه یاد داشته باشید کـه همیشه درخواست شریکتان برای در آغوش کشیده شدن بـه معنای درخواست رابطه جنسی نیست. در برخی موارد نیاز خانم‌ها از بـه آغوش کشیده شدن دریافت احساس امنیت و دوست داشته شدن می باشد.

فواید بغل کردن عاشقانه

یک بغل کردن عاشقانه می تواند تمام خستگی ها و ناراحتی ها را از شـما دور کند و حس خوب عشق را در شـما زنده کند، توسط کسی بـه آغوش کشیده شدن لذت خیلی زیادی دارد. بغل کردن کودک باعث افزایش ترشح هورمون اکسی‌ توسین می شود‌ این هورمون باعث تقویت سیستم ایمنی فرزندتان شده و سطح پلاسمای هورمون تیروئید را کاهش می دهد.

کاهش ضربان و بهبود بخشیدن به سلامت قلب

بغل کردن ضربان قلب را پایین می‌آورد. طبق پژوهشی در دانشگاه کارولینای شمالی در چپل‌هیل، شرکت‌کنندگانی کـه با همسران‌شان تماس لمسی اندکی داشتند بـه میزان ۱۰ ضربه در دقیقه سرعت ضربان قلب‌شان در طول اجرای آزمایش‌ها افزایش یافت.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

در حالی‌کـه این افزایش در مورد افرادی کـه عادت بـه بغل کردن همسران‌شان داشتند، تنها ۵ ضربه در دقیقه بود. کاهش ضربان قلب باعث کاهش فشار خون و بیماری‌هاي قلبی میشود. با بغل کردن یا در آغوش گرفتن پدر و پدربزرگ‌تان، ناراحتی‌هاي قلبی را از آن ها دور کنید!

افزایش حس تعلق

بغل کردن می تواند باعث ترشح اکسی‌توسین از مغز، و موجب افزایش حس تعلق زنان بـه شخص مقابل شود. ترشح این هورمون سبب بالا رفتن حس تعهد زن نسبت بطرف مقابل نیز می شود. بغل کردن با انتقال احساسات از طریق بدن باعث ایجاد صمیمیت میشود. پس سعی کنید همیشه شخص محبوب‌تان را بغل کنید و حس تعلق را در وی بالا ببرید!

آرامش جسمی

بغل کردن با کاهش انقباض ماهیچه‌ها باعث ایجاد آرامش در انها و آرامش کلی در بدن میشود. هم دیگر را بغل کنید تا بدن تان بـه آرامش برسد!

تسکین درد

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

بغل کردن باعث ترشح اندروفین میشود؛ اندروفین راه‌هاي انتقال درد را در بدن مسدود میکند و درد را تسکین میدهد، و هم‌ چنین با افزایش جریان خون در بافت‌هاي نرم بدن و از بین بردن پپتیدهای محرک درد نظیر برادی‌کینین دردهای مزمن را آرام می کند. وقتی احساس درد می کنید، هم دیگر را در آغوش بگیرید!

بالا بردن همدلی و درک متقابل

آغوشی گرم و پرشور میتواند از طریق بیوانرژتیک‌هایي کـه توسط قلب ایجاد میشوند باعث تبادل احساسات شود، و همدلی آدم‌ها را نسبت بـه احساسات یک دیگر افزایش دهد. اینکار بین دو شخص اعتماد متقابل ایجاد می کند. اگر میخواهید رازها و اسرار زندگیتان رابه کسی بگویید، اول او را در آغوش بگیرید!

تسکین افسردگی و اختلالات زوال عصبی

بغل کردن می تواند میزان تولید دوپامین را در مغز افزایش دهد. افرادی کـه مبتلا بـه بیماری‌هاي مغزی نظیر پارکینسون و همین‌طور اختلالات خُلقی از قبیل افسردگی، تعلل، عدم اعتماد بـه نفس، و فقدان شور و شوق هستند، میزان دوپامین در بدن‌شان پایین اسـت.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

ترشح دوپامین را هنگام بغل کردن دو شخص، میتوان از طریق پت‌سی‌تی مشاهده کرد. اگر متوجه‌ي افسردگی در یکی از اطرافیان شدید، او را در آغوش بگیرید؛ با اینکار چراغی در دنیای تاریکش روشن کنید!

افزایش شور و نشاط

بغل کردن میتواند تولید سروتونین را در مغز افزایش دهد؛‌ و از این طریق باعث افزایش شور و نشاط شود. سروتونین باعث بالا رفتن عزت نفس میشود. وقتی فردی دچار افسردگی و تنهایی اسـت، میزان سروتونین در بدنش پایین می آید.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

بغل کردن باعث میشود مغز سروتونین و اندروفین در رگ‌ها ترشح کند و از این طریق لذت و شادی ایجاد میکند و همین‌طور غم و اندوه را دفع می کند. بغل کردن سطح عملکردتان را در مدرسه و محل کار نیز التیام می‌بخشد. اگر دوست‌تان احساس تنهایی میکند، او را در آغوش بگیرید!

ایجاد تعادل در دستگاه عصبی

بغل کردن یا در آغوش کشیدن باعث ایجاد تعادل در دستگاه عصبی میشود. پوست حاوی شبکه‌اي از گیرنده‌هاي فشار تخم‌مرغی‌شکل کوچک بنام گلبول‌هاي پاسینیان اسـت کـه باعث ایجاد لامسه میشوند؛ این گیرنده‌ها از طریق عصب واگ با مغز در ارتباط هستند.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

بررسی واکنش‌هاي الکتریکی پوستی در فردی کـه در آغوش گرفته شده اسـت، تغییر قابل‌ملاحظه‌اي را در میزان رسانایی پوست آن فرد نشان میدهد؛ تاثیر رطوبت و الکتریسیته در پوست هنگام بغل کردن نشان ‌دهنده‌ي حالتی متعادل از دستگاه عصبی پاراسمپاتیک اسـت کـه از طریق انسجام میان جسم و روان ایجاد میشود؛ بغل کردن باعث ایجاد این انسجام میشود.

کاهش استرس

بغل کردن از طریق کاهش میزان کورتیزول «هورمون استرس» جاری در خون، استرس را کاهش میدهد. اینکار باعث می شود ذهن آرامش پیدا کند.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

طبق پژوهش‌ها، نوزادانی کـه دائما بغل می شوند، نسبت بـه بزرگسالانی کـه کم‌تر هم دیگر را بغل میکنند استرس کم‌تری دارند. پژوهشی در دانشگاه اموری ارتباطی شگفت‌انگیز را میان لمس کردن و کاهش استرس کشف کرد. وقتی همسرتان بعد از کار بـه خانه برمی‌گردد، با آغوش گرم از وی استقبال کنید!

تقویت دستگاه ایمنی

روان‌شناسی بنام پزشک شلدون کوهن بر روی بیش از ۴۰۰ بزرگسال سالم مطالعه کرد؛ از این شرکت‌کنندگان بـه مدت دوهفته در مورد حمایت‌ اجتماعی کـه از دیگران دریافت کردند گفتگو‌ بـه‌عمل آمد و شب‌ها نیز بـه صورت مکالمه‌ي تلفنی با انها مصاحبه می ‌شد. از آن ها بطور روزانه در مورد تعداد درگیری‌هاي شخصی و دفعات بغل کردن افراد سوال پرسیده می ‌شد.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

پژوهش‌گران این شرکت‌کنندگان را در دسترس ویروس سرماخوردگی قرار دادند و علائم و نشانه‌هاي ابتلا بـه بیماری را در انها محاسبه کردند. آن‌ها متوجه شدند آدم‌هایي کـه بـه خوبی حمایت اجتماعی دریافت کردند و بـه دفعات در آغوش دیگران قرار گرفتند علائم و نشانه‌هاي بیماری در انها مشاهده نشد، یا بـه میزان خیلی کم مشاهده شد.

فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی

در مقابل افرادی کـه دچار درگیری‌هاي شخصی شدند و بـه دفعات کم یا اصلا دیگران را بغل کردند یا در آغوش دیگران قرار گرفتند علائم و نشانه‌هایي متفاوت در انها مشاهده شد. بغل کردن هورمون استرس را کاهش می دهد هورمون استرس دستگاه ایمنی را مختل می کند. هم‌ چنین بغل کردن باعث افزایش هورمون‌ها و پپتیدهایی می شود کـه عملکرد سلول‌هاي ایمنی را تنظیم می کنند.

The post فواید بغل کردن عاشقانه | در آغوش گرفتن و فایده های جسمی و روحی appeared first on مجله تفریحی حس خوب.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

در اینبخش سبزی هایي کـه می توانید در خانه بکارید رابه شـما معرفی می‌کنیم. امروز همچنین با خواص مهم انواع سبزی هاي خوراکی آشنا میشویم. کاشت سبزی در خانه می تواند فضای آشپرخانه شـما رابه کلی عوض کند، سبزی ها همان قدر کـه خواص خوراکی دارند، همان قدر هم میتوانند شادابی رابه شـما و منزل تان هدیه کنند، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا با این سبزی ها آشنا شویم.

نکاتی برای کاشت سبزی خوراکی

کاشت انواع سبزی خوراکی با کاشت سایر گیاهان گلدانی تفاوتی ندارد و شـما برای اینکار الزاماً بـه باغچه هم نیازی ندارید و می توانید در گلدان‌هاي بزرگ آن‌ها را بکارید. این گلدان‌ها را می توان درکنار پنجره آشپزخانه، بالکن مشرف بـه پنجره و حتی روی کابینت آشپزخانه هم قرار داد و یک باغچه تمیز و کوچک خانگی داشت کـه محصولات ارگانیک و سالم ازآن بـه دست می آید.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

اما کاشت انواع سبزی‌ها خوراکی چند قانون مشخص دارد، قانون اول این اسـت کـه سبزی خوراکی شـما باید در محلی قرار داشته باشد کـه حداقل شش ساعت از شبانه روز نور مستقیم یا غیرمستقیم خورشید بـه آن بتابد. برای تست کردن این مساله، در طول روز تمام چراغ‌ها را خاموش کنید تا ببینید چـه میزان از نور خورشید بـه نقاط مختلف اتاق می رسد.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

علاوه بر تامین نور خورشید، گیاهان شـما بـه آبیاری هم نیاز دارند و باید آب کاف دریافت کنند اما مساله مهم، وجود سوراخ‌هاي مناسب در کف گلدان اسـت چون اگر آب در خاک گلدان باقی بماند و قابلیت خروج نداشته باشد باعث فساد ریشه‌هاي گیاه خواهد شد. اگر فکر می کنید وجود سوراخ در کف گلدان باعث کثیف شدن و خراب شدن کانتر آشپزخانه یا کف زمین خواهد شد.

ریحان یک سبزی خوراکی پرطرفدار

ریحان از گیاهان مورد علاقه همه ی مـا اسـت کـه عطر و طعم فوق العاده‌اي دارد کـه علاوه بر مصرف خام در تهیه انواع غذاها مورد استفاده قرار می گیرد و بعنوان یک طعم و عطردهنده شناخته می شود. این گیاه انواع مختلفی دارد مثلاً برخی انواع آن بـه رنگ بنفش و برخی دیگر سبز روشن یا تیره هستند.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

ریحان از طریق بذر زیاد میشود و برای کاشت آن در گلدان کافی اسـت خاک را آماده کنید. کمی بذر سالم را در آب خیس کنید تا باد کنند سپس آب بذرها را بگیرید ودر عمق یک سانتی‌متری گلدان با فاصله بکارید. گلدان ریحان را دریک پنجره یا بالکن جنوبی قرار دهید تا گرما و نور کافی دریافت کند. پس ازآن بوته‌هاي ریحان رشد میکنند ودر تمام طول ساق برگ‌هاي سبز و خوشمزه بشما هدیه می دهند.

برگ بو

برگ بو نوعی گیاه همیشه سبز بوته‌اي اسـت کـه بومی نواحی مدیترانه اسـت و از برگ آن بعنوان طعم دهنده در غذا استفاده میشود. این گیاه در دوران ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شده اسـت ودر نقاط مختلف کشت می شود.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

اما شـما هم میتوانید برگ بو را در منزل و داخل یک گلدان بگارید و از برگ‌هاي تازه و خوشبو آن برای آشپزی استفاده کنید. بوته این گیاه را داخل یک گلدان بزرگ بکارید ودر یک پنرجه یا بالکن شرقی یا غربی قرار دهید تا نور مناسبی دریافت کند. بخاطر داشته باشید کـه این گیاه برای رشد مناسب بـه گردش هوا نیاز دارد پس نباید دور و بر آن شلوغ باشد.

جعفری فرنگی

جعفری فرنگی یا جعفری فری یک گیاه یک ساله اسـت کـه در مقابل سرما کاملا مقاوم اسـت. جعفری فرنگی نوعی سبزی خوراکی هم هست کـه عطر و طعم قوی تری نسبت بـه جعفری معمولی دارد.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

میتوان آنرا در گلدان‌هاي خانگی هم کاشت و مورد استفاده قرار داد. بذرهای این گیاه از اواخر تابستان قابل کاشت هستند ودر نور کم و دمای بین ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتیگراد یعنی دمای اتاق بـه خوبی رشد می کنند. این گیاه زمستان را هم بـه اسانی تحمل میکند و تا دو سال عمر کند.

پیازچه

حتماً همه ی شـما با پیازچه آشنایی دارید، این گیاه لوله‌اي شکل با طعم تیز خود در آشپزی استفاده زیادی دارد و بـه طور خام هم مصرف میشود. کاشت و تکثیر پیازچه بـه روش‌هاي مختلفی انجام می شود. کاشت با بذر ممکن اسـت کمی زمان بر باشد و پیدا کردن بذر با کیفیت نیز کار ساده‌اي نیست.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

اما کاشت از طریق خود پیازچه ساده‌تر اسـت، شـما می توانید پیازچه را چند روز دریک گلدان آب قرار دهید تا ریشه بدهد و پیازچه‌ها رشد کنند. اما روش رایج‌تر کاشت پیاز این گیاه داخل گلدان اسـت، این گلدان را در فصل گرما بیرون از منزل قرار دهید و بـه داخل بازگردانید و مقابل روشن‌ترین پنجره منزل بگذارید.

پونه کوهی یک سبزی خوراکی پرفایده

پونه کوهی، مرزنگوش یا اورگانو نوعی گیاه از تیره نعناعیان اسـت کـه با نام آویشن کوهی هم شناخته میشود. این گیاه خواص زیادی دارد و دم کرده و خام آن برای درمان انواع مریضی‌ها مورد استفاده قرار میگیرد.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

برای کاشت پونه کوهی قسمتی از این گیاه را از باغچه یا دشت و صحرا «اگر شناخت دقیقی از شکل و ظاهر آن دارید» برش دهید و داخل گلدان بکارید. گلدان را کنار یک پنجره جنوبی در منزل خود قرار دهید تا نور کافی دریافت کند.

جعفری

جعفری شاید شناخته شده‌ ترین سبزی خوراکی باشد کـه در آشپزی کاربرد زیادی دارد و بـه صورت خام هم مصرف میشود. برای کاشت جعفری می توان از بذر استفاده کرد یا این‌کـه بوته آنرا در پایان تابستان داخل گلدان انتقال داد تا تکثیر شود.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

جعفری بـه نور خورشید علاقه زیادی دارد و پنجره جنوبی محل مناسبی برای آن اسـت ودر پنجره‌هاي شرقی یا غربی رشد آن کاهش پیدا می کند و برگ‌هاي کوچک‌تری تولید می کند کـه شاید برای مصرف آشپزی و خوراکی مناسب نباشند.

رزماری

رزماری یا اکلیل کوهی گیاهی از خانواده نعناعیان اسـت کـه خواص زیادی دارد و بـه خصوص از روغن آن برای تقویت پوست و مو استفاده می شود. این گیاه بومی مدیترانه و اوروگوئه اسـت کـه گل‌هاي کوچکی در رنگ‌هاي مختلف هم دارد.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

برای کاشت رزماری ابتدا قسمتی ازآن را برش دهید ودر داخل آب نگه دارید تا ریشه بدهد. سپس در گلدان بکارید ودر محلی قرار دهید کـه نور کافی دریافت کند و عطر آن خانه شـما را پر کند، پنجره‌هاي جنوبی محل مناسبی برای قرار دادن رزماری هستند.

مریم گلی

مریم گلی یک گیاه چندساله علفی اسـت کـه برگ‌هاي سبز تیره دارد و این برگ‌ها از پرزهایی خاکستری پوشیده شده‌اند. با افزایش عمر گیاه ساقه آن چوبی و محکم میشود.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

برای کاشت مریم گلی در گلدان، قسمتی از گیاه را برش دهید و داخل گلدان بکارید. این گیاه می تواند محیط خشک داخل منزل را هم تحمل کند اما برای رشد مناسب بـه تابش قوی خورشید نیاز دارد بهمین دلیل پنجره جنوبی محل مناسبی برای آن خواهد بود.

ترخون یک سبزی خوراکی معطر

ترخون یا تلخون نوعی گیاه خوشبو با طعم تند اسـت کـه برای مصرف خام و آشپزی مورد استفاده قرار میگیرد. ترخون گیاهی پایا اسـت کـه در اواخر پاییز و اوایل زمستان می توان آنرا داخل گلدان کاشت ودر منزل نگه‌داری کرد.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

برای اینکار یک گیاه بالغ ترخون را از باغچه خارج کنید تا برگ‌هاي آن خشک شود. سپس آنرا داخل گلدان بکارید و بـه مدت چند روز در محلی خنک در داخل منزل قرار دهید. سپس گلدان ترخون را دریک پنجره جنوبی بگذارید و برای رشد بیشتر بـه آن کود مایع بدهید.

آویشن

اویشن گیاهی خوشبو و خوش طعم اسـت کـه پودر خشک شده آن بعنوان ادویه غذا مورد استفاده قرار میگیرد. شـما میتوانید گیاه آویشن را در منزل هم بکارید.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

برای اینکار قسمتی از گیاه را جدا کنید و یا تمام بوته را از خاک خارج کنید ودر گلدان بکارید. آویشن بـه نور خورشید علاقه دارد اما در پنجره‌هاي شرقی یا غربی بهتر و سریع‌تر رشد میکند.

خواص سبزی خوردن شامل چیست؟

سبزی خوردن بـه مجموعه اي از سبزیجات گفته میشود کـه طبق نظر متخصصان تغذیه مصرف روزانه آن ها و قرار دادن حداقل یک لیوان از سبزیجات مختلف بـه صورت خام در رژیم غذای روزانه افراد ضروری میباشد. این مجموعه از سبزی‌ها بیش از هر چیز تابع سلیقه، میل و طبع افراد بوده، گاهی مواقع عده‌اي عده اي از آن ها را حذف و برخی سایر سبزیجات نظیر جعفری و شوید را نیز بـه آن اضافه می کنند.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

همان طور کـه می‌دانید بـه طور کلی انواع سبزیجات بدلیل دارا بودن فیبر فراوان، انواع ویتامینها و موادمعدنی مورد نیاز بدن، بسیار برای سلامت مفید بوده، مبارزه و پیشگیری از سرطان، کاهش خطر بروز مریضی هاي قلبی عروقی ودر نهایت تقویت سیستم ایمنی بدن و مبارزه با انواع مریضی ها از مهم‌ترین خواص سبزی خوردن اسـت.

خواص ریحان

ریحان یکی از اصلی‌ترین و مهم ترین سبزی موجود در سبزی خوردن اسـت. سبزی ریحان منبع بسیار خوب برای ویتامین کا و منبع خوبی برای آهن، کلسیم، ویتامین آ، فیبر غذایی، منگنز، پتاسیم و ویتامین ث اسـت. فلاونوئیدها، روغن‌هاي فرار و اسید چرب امگا ۳ از دیگر مواد موثر موجود در ریحان اسـت.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

مصرف ریحان،می تواند از سلامت قلب شـما محافظت کند.عده اي از مهم ترین خواص ریحان شامل خاصیت ضد باکتری، ضد عفونی کننده، ضد التهاب و درد، ضد اسپاسم، خاصیت ضد اسیدی، ضد نفخ، ضد قند، هضم کننده، اشتها آور، شیر افزا و مقوی اسـت.

خواص شاهی

شاهی بدلیل میزان بالای آهن موجود در آن، بهترین داروی کم خونی بوده، مصرف آن در تحریک و تقویت عضلات نقشی ارزشمند دارد. در کتب طب سنتی آمده اسـت، کسانی کـه هرروز شاهی مصرف میکنند دچار مریضی هاي قلبی نخواهند شد.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

مصرف مقادیر کافی و روزانه سبزی شاهی، برای کودکان رنجور و بی‌حال بسیار مفید بوده، ضمن افزایش اشتها، باعث بیشتر شدن نشاط و فعالیت آن ها می گردد. همچنین این سبزی برای رفع ناراحتی‌هاي کبد و کلیه مفید اسـت.

خواص تره

ترهاز سبزیجات بسیار مفید و پرخاصیت اسـت کـه علاوه بر ارزش تغذیه اي بالایی کـه دارد از خواص آن در درمان مریضی‌ها استفاده فراوان می‌گردد.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

فواید مصرف تره در سبزی خوردن شامل خاصیت ضد میکروب، ضد سرطان، ضد چربی، ضد فشار خون و ضد التهاب میباشد و مصرف آن درمان مناسبی برایرفع یبوست دائمی، ترش کردن غذا و سو هاضمه، رفع چاقی و تسکین درد مفاصل و نقرس اسـت.

خواص نعنا

نعنا یکی از سبزی‌ هاي پرمصرف بوده، در سبزی خوردن نیز بـه وفور استفاده می ‌شود جالب اسـت بدانید خواص دارویی نعنا بـه قدری زیاد اسـت کـه عده‌اي آنرا جزو گیاهان دارویی طبقه بندی میکنند.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

کمک بـه درمان مشکلات دستگاه گوارش نظیر نفخ و سو هاضمه، حفظ سلامت و خوشبو کردن دهان، تخفیف علایم حساسیت و کمک بـه درمان سرماخوردگی، آسم و کمک بـه آرامش و تخلیه ذهن از نگرانی‌ها و کاهش استرس از فواید مصرف نعنا بـه همراه سایر سبزی هاي موجود در سبزی خوردن اسـت.

خواص مرزه

سبزی مرزه ترکیبات ضد درد دارد ودر درمان دردهای عصبی و کاهش چربی خون و کاهش وزن موثر اسـت. مصرف گیاه مرزه بدلیل دارا بودن انواع ویتامین‌ها بر سیستم اعصاب موثر بوده، در کاهش استرس مفید اسـت.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

مرزه خاصیت ضدمیکروب بالایی دارد، تعریق را نظارت می ‌کند و بهمین دلیل بـه‌ عنوان گیاه ضدتشنگی برای افراد مبتلا بـه مرض قند تجویز می ‌شود. این گیاه ضد ویروس تبخال، ضد انگل، خلط‌آور، محرک و تقویت ‌کننده معده اسـت.

خواص پیازچه

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

پیازچه دارای خاصیت ضد میکروب، ضد سرطان، ضد چربی، ضد فشار خون و ضد التهاب اسـت. همچنین مصرف پیازچه تاثیر زیادی در جلوگیري و کاهش چربی، قند و فشار خون دارد و بدلیل دارا بودن مواد آنتی اکسیدان در پیشگیری از سرطان بـه ویژه سرطان روده بزرگ موثر اسـت.

خواص ترخون

ترخون از دیگر سبزی‌‌هاي خوشبو موجود در سبزی خوردن اسـت کـه خصوصیاتی کمی ‌متفاوت از بقیه سبزی ‌ها دارد. همچنین سبزی ترخون یکی از گیاهان خوشبو پر استفاده در صنایع غذایی می‌باشد.

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

از این گیاه بـه طور گسترده در صنعت تولید مواد اولیه آشپزی و همچنین کنسروسازی استفاده می شود. تقویت اعصاب، دستگاه هاضمه، پیشگیری از تصلب شرائین و بیماریهای عروقی و کاهش درد مفاصل، دندان و لثه از فواید خوردن سبزی ترخون اسـت.

خواص تربچه

سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید | فوت و فن + خواص سبزی ها

تربچه دارای خاصیت ضد‌سرطانی بوده بـه ویژه در پیشگیری از بروز سرطان سینه و پروستات موثر اسـت. مصرف تربچه، برای درمان اختلالات معده و کبد مناسب اسـت.، همچنین بـه درمان سنگ‌هاي کلیوی کمک موثری خواهد کرد.

The post سبزی هایی که می توانید در خانه بکارید appeared first on مجله تفریحی حس خوب.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

در اینبخش درمورد خانم پاریس هیلتون صحبت میکنیم. پاریس هیلتون یک مولتی میلیاردر اسـت کـه مثل کیم کارداشیان و دنیا جهانبخت یک سلبریتی الکی مشهور اسـت کـه در عرصه هنر استعداد چندانی ندارد. بـه هرحال خیلی ها وی را می شناسند و حواشی همیشه با او بوده مثل: انتشار فیلم رابطه جنسی او کـه اسمش را بیشتر بر سرزبان ها انداخت، در ادامه خودرو هـای لاکچری این مولتی میلیاردر را می بینیم.

شـما بهتر از مـا می دانید وقتی پول و ثروت داشته باشید، خوش‌ سلیقه‌ هم میشوید ودر همین راستا شاهد خودروهایی بسیار شیک و اشرافی در گاراژ پاریس هیلتون هستیم. برای نمونه می توان بـه بنتلی‌ها و فراری‌هاي پاریس هیلتون اشاره کرد. این سلبریتی کـه حاشیه‌هاي زیادی را نیز در زندگی خودش تجربه کرده، مدعی اسـت بـه لکسوس ال‌.‌اف‌.‌اي عشق می‌ورزند و این اتومبیل چیزی حدود ۳۵۰ هزار دلار قیمت دارد.

ماشین مرسدس‌ بنز اس ال‌ آر مک‌ لارن

وقتی برند مرسدس‌بنز با مک‌لارن برای ساخت یک ماشین همکاری کند کاملاً مشخص اسـت کـه یک خودروی فوق‌سریع و زیبا را شاهد خواهیم بود. مرسدس‌بنز ال.‌ال‌آر مک‌لارن دقیقاً همان چیزی اسـت کـه یک سلبریتی آرزویش را دارد. بهمین دلیل نیز پاریس هیلتون کـه علاقه زیادی بـه برند مرسدس‌بنز دارد و از عاشقان مک‌لارن اسـت یک دستگاه مرسدس‌بنز اس‌.‌ال.‌آر مک‌لارن رابه گاراژ خودش اضافه کرده اسـت.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

همان‌گونه کـه از این خودروی زیبا انتظار میرود شتاب بسیار خوبی دارد ودر عرض ۳.۷ ثانیه بـه یک‌صد کیلومتر در ساعت شتاب میگیرد و پس از گذشت ۳.۷ ثانیه این ماشین بـه سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت می رسد. مرسدس‌بنز ا‌س.‌ال‌.‌آر مک‌لارن چنین سرعت و شتابی را مدیون پیشرانه V8 این ماشین اسـت و این موتور چیزی حدود ۶۱۷ اسب‌ بخار نیرو تولید می کند.

ماشین مرسدس‌ بنز اس‌ ال‌ اس ای‌ ام‌ جی

تجربه نشان داده اسـت پاریس هیلتون عشق پایان ناپذیری بـه برند مرسدس‌بنز دارد و هرچقدر هم کـه مرسدس‌بنز بخرد بازهم آتش عشق او بـه این برند خاموش نمیشود. در همین راستا یک دستگاه مرسدس‌بنز اس‌.ل‌.‌اس اي‌.‌ام‌.‌جی بسیار زیبا و شیک را در گاراژ پاریس هیلتون می بینیم. این اتومبیل درکنار زیبایی کـه دارد بسیار سریع و چابک نیز هست و از یک پیشرانه V8 با ۵۶۳ اسب‌ بخار نیرو بهره میگیرد.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

این مرسدس‌بنز زیبا و اشرافی در عرض ۳.۵ ثانیه از سرعت صفر بـه ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میرسد و بیشترین سرعت این اتومبیل معادل ۳۱۵ کیلومتر در ساعت اسـت. مرسدس‌بنز اس‌.‌ال‌.‌اس اي‌.‌ام‌.‌جی کـه پاریس هیلتون سوار آن می شود دارای ۷ دنده خودکار و اتوماتیک اسـت مدل ۲۰۱۲ این ماشین ۲۲۵ هزار دلار قیمت دارد.

خودرو فراری کالیفرنیا

فراری ازآن برند‌هایي اسـت کـه حتی اگر عاشق ماشین نباشید بازهم فراری را می‌شناسید، پاریس هیلتون نیز کـه کلکسیون خودروهایش از علاقه او بـه ماشین‌هاي سریع و پرسرعت حکایت دارد یک دستگاه فراری کالیفرنیا رابه این کلکسیون اضافه کرده تا گاراژ خودرو هـای پاریس هیلتون از برند فراری هم یک محصول داشته باشد.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

فراری کالیفرنیا یکی از چابک‌ترین فراری‌هاي دنیا اسـت و از یک پیشرانه V8 بهره می برد، این پیشرانه ۵۵۲ اسب‌ بخار نیرو در اختیار راننده قرار میدهد ودر عرض تنها ۳.۳ ثانیه اتومبیل رابه شتابی برابر با ۱۰۰ کیلومتر میرساند، فراری کالیفرنیا پس از گذشت ۷.۱ ثانیه بـه میزان ۱۶۰ کیلومتر در ساعت شتاب می گیرد و مدل ۲۰۱۷ این اتومبیل چیزی حدود ۲۱۰ هزار دلار قیمت دارد.

ماشین فراری ۴۵۸ ایتالیا

در بالا برای شـما از عشق پاریس هلیتون بـه فراری گفتیم ودر ادامه برای این کـه گفته‌مان رابه شـما ثابت کنیم بـه مدل‌هاي بیشتری از فراری‌هاي پاریس هیلتون اشاره خواهیم کرد. دراین زمینه میتوان از فراری ۴۵۸ ایتالیا نام برد کـه پاریس هیلتون افتخار سوار شدن بر این اسب چموش را دارد.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

فراری ۴۵۸ ایتالیا همانند بیشتر خودرو هـای پرسرعت پیشرانه‌اي از نوع V8 دارد و ۵۶۲ اسب‌ بخار نیرو در اختیار راننده قرار می دهد. این اسب‌ تیزپر و چابک در عرض ۳.۳ ثانیه از سرعت صفر کیلومتر بـه میزان ۱۰۰ کیلومتر در ساعت سرعت میگیرد و پس از گذشت تنها ۷.۴ ثانیه سرعت این اتومبیل بـه ۱۶۰ کیلومتر در ساعت می رسد.

ماشین فراری انزو

امیدواریم حرف مـا باور کرده باشید کـه پاریس هیلتون عاشق برند فراری اسـت، اگر باور ندارید برای شـما باید بگوییم کـه پاریس زیبا و دوست‌داشتنی درکنار فراری ۴۵۸ و فراری کالیفرنیا، یک دستگاه فراری انزو نیز بـه گاراژ شخصی‌اش اضافه کرده اسـت. این فراری نیرومند و سریع بـه یک پیشرانه V12 مجهز اسـت و ۶۵۰ اسب‌ بخار نیرو دارد.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

فراری انزو در عرض ۳.۷ ثانیه از سرعت صفر بـه یک‌صد کیلومتر در ساعت شتاب می گیرد و با نهایت سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت پهنای جاده را می‌شکافد و بـه‌پیش می رود. این ماشین یکی از گران‌قیمت‌ترین خودرو هـای فراری اسـت و مدل ۲۰۱۹ فراری انزو حدود ۶۵۰ هزار دلار قیمت دارد.

خودرو فراری لافراری

بـه جرأت می توانیم ادعا کنیم پاریس هیلتون اندازه‌اي فراری دارد کـه سال بـه سال هم وقت نمیکند سوار این خودروها شود، برای اثبات این ادعا باید بگوییم کلکسیون خودرو هـای فراری پاریس هیلتون شاهد یک دستگاه فراری لافراری نیز هست. این خودور پیشرانه‌اي V12 دارد و این موتور میزان ۷۸۹ اسب‌ بخار نیرو تولید میکنند.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

بـه لطف چنین قدرتی فراری لافراری در عرض تنها ۲.۵ ثانیه بـه میزان یک‌صد کیلومتر شتاب می گیرد و پس از گذشت ۴.۸ ثانیه سرعتی معادل ۱۶۰ کیلومتر در ساعت پیدا می کند. فراری لافراری از ۷ دنده خودکار بهره میبرد کـه این دنده‌ها بصورت دستی نیز قابل تعامل هستند. جالب اسـت بدانید در بین خودروهایی کـه فراری تولید کرده اسـت این فراری یکی از گران‌ترین آن ها اسـت و یک میلیون و چهارصد و بیست دلار معامله می شود.

این ماشین یکی از سریع‌ترین خودرو هـای دنیا اسـت و پایگاه اطلاعات خودروی آتو کار «Auto Cars» فراری لافراری را حتی از مک‌لارن پی‌وان و پورشه اسپایدر ۹۱۸ نیز چالاک‌تر و جذاب‌تر می داند. البته بعید می دانیم پاریس هیلتون در خصوص اطلاعات فنی فراری لافراری دانش خوبی داشته باشد و بـه‌احتمال زیاد ظاهر جذاب این فراری باعث شده تا یک دستگاه فراری لافراری رابه گاراژ خود اضافه کند.

ماشین جی‌ ام‌ سی یوکان هیبرید

محال ممکن اسـت بـه کلکسیون خودرو هـای سلبریتی‌ها نگاهی داشته باشید و چشم شـما بـه یک یا چند دستگاه شاسی‌بلند روشن نشود، پاریس هیلتون نیز برای این کـه از قافله سلبریتی‌هاي شاسی‌بلندسوار عقب نماند یک دستگاه جی‌.‌ام‌.‌سی یوکان هیبرید رابه گاراژ شخصی‌اش اضافه کرده اسـت. این اتومبیل بـه پیشرانه‌اي با ظرفیت ۶ لیتر از نوع V8 مجهز اسـت و ۳۳۲ اسب‌ بخار نیرو دارد.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

جی‌.‌ام‌.‌سی یوکان هیبرید با ۴ دنده خودکار عرضه میشود و از آنجایی کـه با یک خودروی هیبرید و دوگانه طرف هستیم مصرف این ماشین نیز بسیار قابل قبول اسـت. جی‌.‌ام‌.‌سی یوکان هیبرید بـه لحاظ امکانات داخلی نیز یک خودروی لاکچری اسـت کـه برازنده سلبریتی زیبارویی مانند پاریس هیلتون بـه‌نظر میرسد و مدل ۲۰۱۳ این اتومبیل در بازارهای جهانی قیمتی حدود ۵۴،۱۴۵ دلار دارد.

ماشین لکسوس ال‌ اف‌ ای

در بالا اشاره کردیم کـه پاریس هیلتون عاشق لکسوس ال‌.‌اف‌.‌اي اسـت،‌ انصافاً هم باید بـه سلیقه او در انتخاب این ماشین تبریک گفت چرا کـه لکسوس ال‌.‌اف‌.اي یک خودروی اسپرت تمام‌عیار بـه‌حساب می آید و پیشرانه‌اي از نوع V10 دارد. این پیشرانه نیرومند میزان ۵۵۳ اسب‌ بخار نیرو در اختیار راننده قرار می دهد و این ماشین را در عرض تنها ۳.۵ ثانیه بـه شتابی برابر با ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میرساند.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

بیشترین سرعت لکسوس ال‌.‌اف‌.اي برابر با ۳۲۵ کیلومتر در ساعت اسـت و مدل ۲۰۱۲ این اتومبیل در بازارهای جهانی قیمتی برابر با ۳۵۰ هزار دلار دارد. لکسوس ال‌.‌اف‌‌.‌اي بـه لحاظ تجهیزات داخلی نیز یک خودروی کاملاً شیک و اشرافی اسـت و امکانات این ماشین بی شک نظر سلبریتی مشکل‌پسندی مانند پاریس هیلتون را جلب کرده اسـت.

ماشین لندروور رنج روور

لندروور رنج روور را در گاراژ هر سلبریتی میبینیم و کاملاً مشخص اسـت لندروور رنج روور چرا بـه یکی از گزینه‌هاي ثابت کلکسیون سلبریتی‌ها تبدیل شده اسـت. این ماشین نه‌تنها ظاهری شیک و جذاب دارد بلکه با تکیه بر پیشینه‌ و تجربه لندروور شاهد نسخه‌هاي جدیدی ازآن هستیم کـه از لحاظ امکانات، قدرت و هندلینگ حرف‌هاي زیادی برای گفتن دارند.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

در نتیجه پاریس هیلتون نیز با خرید یک دستگاه از این اتومبیل بـه جمع سلبریتی‌هاي لندروور رنج روور سوار پیوسته اسـت. این اتومبیل از پیشرانه‌اي با ظرفیت ۲.۰ لیتر بهره می برد کـه ۲۹۶ اسب‌ بخار نیرو در اختیار راننده قرار می‌‌دهد. شتاب و سرعت لندروور رنج روور نیز نسبت بـه دیگر خودرو هـای همقطارش کاملاً راضی کننده بـه‌نظر می رسد و این ماشین در عرض ۶.۴ ثانیه بـه سرعتی برابر با یک صد کیلومتر در ساعت می رسد.

خودرو لندروور رنج روور ایووک

سلبریتی‌هاي زیادی را سراغ داریم کـه لندروور رنج روور ایووک سوار می شوند کـه دراین زمینه میتوان بـه ویکتوریا بکام اشاره کرد، پاریس هیلتون نیز برای این کـه از ویکتوریا و دیگر سلبریتی‌ها عقب نماند یک دستگاه لندروور رنج روور ایووک رابه کلکسیون شخصی‌اش اضافه کرده اسـت.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

این اتومبیل بـه پیشرانه‌اي توربوشارژ مجهز اسـت و ۲۴۰ اسب‌ بخار نیرو دارد، لندروور رنج روور ایووک در عرض ۶.۶ ثانیه بـه سرعتی معادل ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میرسد و پس از گذشت ۱۹.۸ ثانیه سرعت این ماشین برابر با ۱۶۰ کیلومتر در ساعت میشود. لندروور رنج روور ایووک با ۹ دنده خودکار و اتوماتیک راهی بازار شده اسـت و مدل ۲۰۱۷ این ماشین در بازار قیمتی حدود ۵۷ هزار دلار دارد.

ماشین لندروور دیسکاوری

انصافاً باید گفت حضور دو خودروی لندروور رنج روور ایووک و لندروور رنج روور در گاراژ پاریس هیلتون کفایت می کرد و مشخص نیست پاریس بـه چـه دلیلی یک دستگاه لندروور دیسکاوری را نیز بـه کلکسیون‌اش اضافه کرده اسـت. این اتومبیل بـه پیشرانه V6 مجهز اسـت و ۳۴۰ اسب‌ بخار نیرو دارد.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

اگر از طرفداران برند لندروور باشید حتما بـه‌خوبی می دانید کـه لندروور دیسکاوری بـه لحاظ ظاهر و قیافه نیز خودروی بسیار شیک و جذابی اسـت و امکانات داخلی این اتومبیل نیز کیفیت طراحی بالایی دارند. لندروور دیسکاوری از سرعت صفر کیلومتر در ساعت پس از گذشت ۶.۳ ثانیه بـه سرعت یک‌صد کیلومتر در ساعت دست پیدا می کند و این اتومبیل بعد از ۱۶.۴ ثانیه سرعتی معادل ۱۶۰ کیلومتر در ساعت میگیرد.

ماشین بنتلی کانتیننتال جی‌ تی کابریولت

با مطالعه این لیست حتما با خودتان فکر کرده اید پاریس هلیتون بیشتر از تمامی خودروها، فراری را دوست دارد و بهمین دلیل هم هست کـه چندین دستگاه فراری در کلکسیون او بـه‌ چشم می خورد. اما جالب اسـت بدانید پاریس هیلتون هم مانند دیگر سلبریتی‌ها نتوانسته اسـت جلوی خودش را برای خرید خودرو هـای لوکس و لاکچری بنتلی بگیرید.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

بهمین دلیل نیز تا دل تان بخواهد در گاراژ پاریس هیلتون خودرو هـای رنگ و وارنگ بنتلی صف کشیده‌اند. دراین زمینه می توان بـه بنتلی کانتیننتال جی‌.‌تی کابریولت اشاره کرد، این اتومبیل کـه پاریس هیلتون بارها سوار آن دیده شده و کاملاً مشخص اسـت کـه علاقه زیادی بـه آن دارد از یک پیشرانه W12 بهره میبرد کـه ۶۲۶ اسب‌ بخار نیرو دارد.

خودرو بنتلی کانتیننتال جی‌ تی صورتی

حتما شـما هم بـه‌خوبی میدانید کـه دختران جوان علاقه زیادی بـه رنگ صورتی دارند و پاریس هیلتون نیز برای این کـه رخت و لباسش رابا خودرویی کـه سوار میشود بـه‌اصطلاح سِت کند یک دستگاه بنتلی کانتیننتال جی‌.‌تی صورتی بـه گاراژ‌اش اضافه کرده اسـت. این ماشین از پیشرانه W12 بهره میبرد و یکی از سریع‌ترین خودرو هـای بنتلی بـه‌حساب می آید.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

بنتلی کانتیننتال جی‌.‌تی حدود ۶۲۶ اسب‌ بخار نیرو دارد و این اتومبیل در عرض تنها ۳.۳ ثانیه بـه شتابی معادل با صد کیلومتر در ساعت میرسد، این بنتلی سریع و چابک پس از گذشت۸.۱ ثانیه سرعتی برابر با ۱۶۰ کیلومتر در ساعت پیدا میکند. این بنتلی صورتی و زیبا با ۸ دنده اتوماتیک و دستی راهی بازار شده اسـت و مدل ۲۰۱۹ آن قیمتی حدود ۲۲۵ هزار دلار دارد.

ماشین بنتلی مولسان

وقتی برای شـما گفتیم کلکسیون خودرو هـای پاریس هیلتون از بنتلی چیزی کم ندارد ممکن اسـت باور نکرده باشید اما مطمئن باشید سلبریتی دیگر را سراغ نداریم کـه تا این اندازه بـه بنتلی علاقه داشته و خودرو هـای مختلف این برند رابه گاراژ شخصی‌اش اضافه کرده باشد. برای اثبات این ادعا باید بـه بنتلی مولسان پاریس هیلتون اشاره کنیم.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

همان‌گونه کـه با سلیقه پاریس آشنا شدیم این بنتلی نیز بـه رنگ صورتی درآمده و بـه‌رغم ظاهر دخترانه‌اي کـه دارد با یک خودروی سریع و نیرومند طرف هستیم. بنتلی مولسان از پیشرانه V8 بهره برده اسـت و این موتور چیزی حدود ۵۰۵ اسب‌ بخار نیرو در اختیار راننده قرار میدهد تا بـه شتابی برابر با ۱۰۰ کیلومتر در ساعت در عرض ۵.۱ ثانیه دست پیدا کند.

ماشین بنتلی بروکلند

بعید می دانیم برند بنتلی مشتری سلبریتی همانند پاریس هیلتون داشته باشد و انتظار میرود با توجه بـه بنتلی‌هایي کـه پاریس از این برند خریداری کرده اسـت بـه یکی از بهترین مشتری‌هاي برند بنتلی تبدیل شده باشد. در همین راستا یک دستگاه بنتلی بروکلند نیز در گاراژ پاریس هیلتون جا خوش کرده اسـت. این ماشین پیشرانه‌اي از نوع V8 دارد و ۵۳۰ اسب‌ بخار نیرو تولید میکند.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

جالب اسـت بددانید بنتلی بروکلند بـه لحاظ اندازه از بنتلی کانتیننتال بزرگ تر اسـت و این ماشین برای مشتریان خاصی طراحی شده کـه بـه دنبال کارآیی بالا و امکانات اشرافی هستند. پاریس هیلتون طبع معمول این بنتلی شیک و زیبا رابه رنگ صورتی سفارش داده اسـت. بنتلی بروکلند با ۶ دنده دستی و اتومات راهی بازار می شود و قیمت آن چیزی حدود ۳۴۰ هزار دلار اسـت.

ماشین بنتلی کانتیننتال فلایینگ اسپار

پاریس هیلتون برای این کـه بـه دیگر سلبریتی‌ها ثابت کند هیچ‌کدام انها بـه لحاظ داشتن خودرو هـای بنتلی حریف او نمی‌شوند یک دستگاه بنتلی کانتیننتال فلایینگ اسپار رابه کلکسیون شخصی‌اش اضافه کرده اسـت. این اتومبیل بـه پیشرانه V8 مجهز اسـت و ۵۲۱ اسب‌ بخار نیرو تولید میکند.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

بنتلی کانتیننتال فلایینگ اسپار ار عرض ۴.۳ ثانیه از صفر کیلومتر بـه شتابی برابر با یک‌صد کیلومتر در ساعت میرسد و پس از گذشت ۱۰.۵ ثانیه سرعتی برابر با ۱۶۰ کیلومتر در ساعت پیدا میکند. این ماشین با هشت دنده اتوماتیک و دستی راهی بازار شده اسـت ودر بازارهای جهانی قیمتی حدود ۲۳۴ هزار دلار دارد.

بیوگرافی کوتاه از پاریس هیلتون

پاریس ویتنی هیلتون زاده ۱۷ فوریه ۱۹۸۱ هنرپیشه، خواننده و مدل آمریکایی اسـت. او در نیویورک بـه دنیا آمد. پاریس هیلتون از وارثان و دختر ریچارد هیلتون صاحب هتل‌هاي زنجیره‌اي هیلتون اسـت. مادرش کیتی در شبکه ان بی سی ایالات امریکا یک برنامه تلویزیونی دارد کـه در آن آداب زندگی اشرافی رابه ۱۴ حریف آموزش می دهد.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

پاریس هیلتون درخانواده اي اشرافی بزرگ شد و زندگی کرد . او برای جشن تولد ۲۱ سالگی خود پنج میهمانی در پنج شهر گرفت: نیویورک، لاس وگاس، لندن، لس آنجلس و توکیو.

ماجرای خواستگاری پاریس هیلتون

خواستگاری با تم زمستانی از پاریس هیلتون در کوههای سفیدپوش و پیست اسکی اسپن کلرادو وی را غافلگیر کرد کریس زیلکا هنرپیشه و مانکن ۳۲ ساله آمریکایی اوایل ماه ژانویه ۲۰۱۸ با تقدیم حلقه دو میلیون دلاری از پاریس خواستگاری کرد.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

حلقه پاریس دارای یک الماس ۲۰ قیراطی گلابی شکل بودو آن قدر پاریس را هیجان زده کرد کـه در کسری از ثانیه پاسخ بله رابه کریس داد. آن ها بـه زودی قرار اسـت تاریخ جشن نامزدی خودرا اعلام کنند.

داستان پاریس هیلتون

داستان او، داستانی از جنس سلبریتی هاي الکی مشهور اسـت. سلبریتی هایي کـه نه هنر انها و ظرفیت هاي خلاقیت و نو آوری در کسب و کار، هیچ کدام زمینه شهرتش را فراهم نکرده و هم چون تیفانی ترامپ «دختر دونالد ترامپ»، سیاست و ثروت، سبب معروفیتش شده اسـت. دختر سی و شش ساله صد و هفتاد و یک سانتیمتری نیویورک، در عرصه بازیگری و خوانندگی و فعالیت رسانه اي تا حدودی مشهور اسـت.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

اما آن چـه بر شهرتش تاثیر گذاشته، ثروت افسانه اي پدر اسـت کـه بـه وی و خواهر و برادرش بـه ارث رسیده اسـت. او یکی از واثان ثروت ۴ میلیارد دلاری ریچارد هیلتون، هتلدار مشهور کشور آمریکا اسـت کـه امروزه بخشی از فعالیت کسب و کارش را در زمینه طراحی و تولید لوازم آرایش و بهداشتی و هم چنین پوشاک هدایت می کند.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

انتشار فیلمی غیر اخلاقی از پاریس هیلتون درسال ۲۰۰۴ میلادی، تاثیر زیادی در کاهش معروفیتش داشت کـه اکنون بعد از سال‌ها ازآن رویداد، بـه تلخی ازآن یاد می کند. بـه هرحال، زندگی پاریس هیلتون و بخشی از فعالیت هاي ایشان را می‌توانید در سایت PARISHILTON.COM دنبال نمایید.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

پاریس هیلتون بیش از ۱.۵ میلیارد دلار در چند سال اخیر بـه واسطه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و هم چنین پوشاک تحت برند خودش کـه در فروشگاه هاي زنجیره اي پاریس هیلتون در سراسر دنیا عرضه میشود، درامد کسب کرد. او ۴۴ فروشگاه در سراسر جهان دارد و از کیف دستی زنانه تا لوازم آرایشی و هم چنین کفش و عطر، تولید دارد.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

پاریس هیلتون بـه پرداخت هاي سرسام آور برای جشن هاي تولدش با دوستان مشهور اسـت کـه تنها دریک مورد درسال ۲۰۰۵ میلادی، بیش از ۳۰۰ هزار دلار برای برنامه ریزی جشن هزینه کرد. بهمین خاطر، علاثه بسیاری بـه طراحی مد و لباس و متفاوت بنظر رسیدن دارد کـه وی را سوژه خوبی برای مجلات سبک زندگی بـه خصوص مد و لباس می کند.

ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او

او گر چـه جوایز زیادی در عرصه هنر دریافت کرده اما هیچوقت موفق بـه دریافت جوایز Golden Globe و Germmy نشده اسـت. پاریس هیلتون علاقه زیادی بـه شبکه هاي اجتماعی دارد. بـه گونه اي کـه بیش از ۲۹ هزار توییت در شبکه توییتر منتشر کرده و قریب بـه ۱۷ میلیون فالور دارد. او ظرف پنج سال اخیر، بیش از ۲۶۰۰ عکس از خود و محصولاتش دراین شبکه بـه اشتراک گذاشته اسـت.

The post ماشین های لاکچری پاریس هیلتون + بیوگرافی و حواشی زندگی او appeared first on مجله تفریحی حس خوب.

رابطه جنسی در دوران بارداری

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

امروز درمورد رابطه جنسی در دوران بارداری صحبت می کنیم و نکات، توصیه هاي مهم و همچنین فواید داشتن رابطه جنسی در زمان بارداری را بررسی می کنیم. در سه ماه اولیه بارداری همه ی چیز معمولی اسـت و مشکلات آنچنانی وجود ندارد، اما از ماه چهارم بـه بعد کم کم نگرانی ها شروع می شود و حتماً باید در مورد آن مشورت کرد یا اطلاعات مفید کسب کرد، در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

وقتی باردار هستید می‌توانید رابطه جنسی داشته باشید؟

بجز چند مورد استثنا، بطور کلی توصیه شده اسـت کـه درست مانند پیش از بارداری‌تان بـه فعالیت‌هاي جنسی خود ادامه دهید. یعنی از همان شروع بارداری تا ماههای آخر میتوانید بـه رابطه جنسی خود ادامه دهید. اما شکم در حال بزرگ شدن‌تان مطمئنا باعث می شود در بعضی از پوزیشن‌ها آسان نباشید، بنابر این لازم اسـت پوزیشن‌هاي مربوط بـه این دوره را امتحان کنید تا ببینید با کدام‌شان آسان‌ترید.

رابطه جنسی در دوران بارداری

شـما تنها کسی نیستید کـه این سوال را می پرسید؛ این سوال در فهرست بیشترین سوالات مطرح شده در مورد بارداری قرار دارد. رابطه جنسی در دوران بارداری هیچ مشکلی ایجاد نمیکند مگر این کـه دکتر‌تان توصیه دیگری کرده باشد. بـه ندرت پیش می آید کـه دکتر‌، رابطه جنسی حین بارداری را منع کند اما تحت شرایط خاصی ممکن اسـت رابطه جنسی عوارضی داشته باشد.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

این عوارض شامل جفت سرراهی «وقتی کـه جفت تا حدودی یا کاملا دهانه رحم را پوشانده»، سابقه‌ي زایمان زودرس یا نارسایی و ضعف دهانه رحم «وقتی کـه دهانه رحم نمیتواند طی بارداری بسته بماند» می شود. بطور کلی، هیچ پوزیشنی در رابطه جنسی خطرناک نیست، مخصوصا در ماههای اول بارداری اما پزشکان توصیه میکنند:

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

از هفته‌ي بیستم بـه بعد، باید از پوزیشن‌هایي کـه صاف بـه پشت دراز می کشید خودداری کنید، زیرا جنین‌تان بزرگتر و سنگین‌تر شده و وقتی بـه پشت دراز می کشید بـه آئورت‌تان «سرخرگ اصلی» فشار وارد میشود کـه می تواند جریان خون بـه سمت جفت را مختل کند. در عوض می توانید پوزیشن قاشقی را امتحان کنید.

آیا رابطه جنسی حین بارداری فوایدی هم دارد؟

درست مانند زمانی کـه باردار نبودید، رابطه جنسی در دوران بارداری نیز فوایدی برای‌‌تان دارد. اوکسی توسین کـه هورمون عشق نام دارد، وقتی کـه بـه ارگاسم می رسید ترشح میشود و این اتفاق، اثرات مثبتی روی شـما و جنین‌تان دارد. حس خوشایند امنیت و عشقی کـه حین رابطه جنسی با همسرتان بشما دست میدهد میتواند تاثیرغیر مستقیم خوشایندی از آرامش روی جنینی کـه در رحم دارید بگذارد.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

رسیدن بـه ارگاسم، عضلات کف لگن‌تان را نیز تقویت میکند و این اتفاق نیز برای بازیابی بدن‌تان بعد از زایمان مفید اسـت. اگر در پایان دوره‌ي بارداری‌تان هستید و می خواهید زایمان را شروع کنید، ارگاسم «همراه با پروستاگلاندین موجود در اسپرم» میتواند انقباضات رحمی را افزایش دهد «اگر نزدیک بـه زمان زایمان باشد». وقتی زن باردار در آستانه‌ي زایمان اسـت، دهانه‌ي رحمش شروع بـه نرم شدن و باز شدن میکند.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

ودر همین حال پروستاگلاندین موجود در اسپرم می تواند بـه جلو بردن این پروسه کمک کند. اما در بارداری‌هاي سالم و بدون مشکل، پروستاگلاندین باعث شروع زودهنگام پروسه‌ي زایمان نمی شود. ضمنا رابطه جنسی در دوران بارداری فرصتی اسـت برای ارتباط عمیق‌تر با همسرتان. شـما وادار نیستید طی بارداری رابطه جنسی برقرار کنید، مگر این کـه خودتان هم بخواهید.

میل جنسی شما طی بارداری

واضح اسـت کـه هر زنی با زن دیگر فرق می کند بنابر این هر بارداری نیز با بارداری دیگر متفاوت اسـت. بعضی از خانم ها ممکن اسـت متوجه تغییراتی در میل جنسی‌شان طی بارداری شوند. اگر در سه ماهه اول بارداری‌تان ویار صبحگاهی دارید، پس ممکن اسـت مثل زمان پیش از بارداری تمایل بـه رابطه جنسی نداشته باشید. اما با ورود بـه سه ماهه دوم بارداری، میل جنسی‌تان نیز تا حدود زیادی برخواهد گشت.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

حجم خون نیز طی بارداری در بدن‌تان بالاست کـه باعث می شود جریان خون بـه سمت اندامهای تناسلی‌تان درست مانند سایر قسمتها، بیشتر شود. اما بازهم یادآوری می کنیم کـه هر زنی متفاوت اسـت. عده اي از خانم ها بـه گفته‌ي خودشان، احساس جنسی خودرا متفاوت با قبل از بارداری تجربه می کنند و برای عده‌اي از زنان، رابطه جنسی در دوران بارداری، لذت بخش‌تر می شود.

خونریزی بعد از رابطه جنسی در دوران بارداری

لکه بینی یا خون ریزی بعد از رابطه جنسی در دوره بارداری میتواند روی بدهد. قابل درک اسـت کـه این اتفاق میتواند شـما را بترساند اما الزاماً زنگ خطر نیست. دهانه رحم شـما طی این دوره بسیار حساس اسـت و بـه هرحال درصورت مشاهده هرگونه خون ریزی یا لکه بینی باید بـه دکتر‌تان اطلاع دهید.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

اگر خون ریزی کم بود «یعنی نیازی بـه استفاده از پد بهداشتی نداشتید» و بعد از یکی دو ساعت متوقف شد، احتمالا دکتر‌تان نیز خیال‌تان را آسان خواهد کرد کـه موردی برای نگرانی وجود ندارد. اما اگر نیاز بـه استفاده از پد بهداشتی پیدا کردید و لازم شد هر ساعت یا زودتر تعویضش کنید، و یا لخته‌هاي خون بزرگتر از گیلاس دفع کردید، نیاز بـه بررسی اورژانسی دارید.

رابطه جنسی دردناک در دوره بارداری

تا حدودی احساس درد و ناراحتی طبیعی اسـت، اما اغلب می توانید ازآن پیشگیری کنید. بارداری میتواند شیب استخوان لگن را تغییر بدهد و عضلات‌تان ممکن اسـت حساس‌تر شوند. بنابر این سعی کنید پوزیشن خودرا تغییر دهید و پوزیشنی را انتخاب کنید کـه بتوانید عمق ورود آلت را نظارت کنید. اگر دردتان ادامه پیدا کرد یا مکررا آنرا طی رابطه جنسی تجربه کردید، از در میان گذاشتن آن با دکتر‌تان خجالت نکشید.

چند نکته

خیلی مهم اسـت کـه در مورد رابطه جنسی، مخصوصا طی بارداری، روراست و آسان باشید. نکات گفته شده رابه خاطر بسپارید تا بیشترین لذت را از تجارب‌تان دراین دوران ببرید. اگر بـه هر دلیلی نمیتوانید رابطه جنسی اسانی داشته باشید، لزومی ندارد حتماً دخول صورت بگیرد. راههای لذتبخش دیگری با کمک همسرتان پیدا کنید. ممکن اسـت احساس‌تان طی دوران بارداری تغییر کند.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

بنابر این از همسرتان بخواهید صبور و محتاط باشد و بـه احساس‌تان چـه خوب و چـه بد اهمیت بدهد. از در میان گذاشتن چیزی کـه دل تان می خواهد نترسید و خجالت را کنار بگذارید. باور کنید کـه هنوز هم جذاب و زیبا هستید و تغییرات بدن‌تان را دوست داشته باشید. تغییرات زیبایی طی بارداری در بدن‌تان روی میدهد کـه باید آن ها را کشف کنید و لذت ببرید.

نگرانی‌ های رابطه جنسی

برقراری رابطۀ احساسی قبل از نزدیکی جنسی شـما با همسرتان بـه کودک آسیبی نمی رسد. کیسۀ آب و ماهیچه‌هاي نیرومند رحم از کودک محفاظت میکنند و هنگام رابطۀ جنسی نیز ترشحات مخاطی غلیظی کـه دهانۀ رحم شـما را مسدود کرده اسـت مانع از انتقال عفونت می شود. در زمان نزدیکی جنسی، آلت تناسلی مرد از واژن فراتر نمیرود و امکان ورود آن بـه رحم وجود ندارد.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

اگر بارداری معمولی و کم‌خطری داشته باشید، رابطۀ جنسی، تحریک جنسی یا ارگاسم نمی تواند موجب زایمان زودرس یا سقط جنین شود. اگر چـه ممکن اسـت ارگاسم، تحریک نوک پستان‌ها و پروستاگلاندین موجود در مایع منی باعث ایجاد انقباضات ملایمی در رحم شـما شود، اما این انقباضات عموماً موقتی و بی‌خطر اسـت.

تغییرات میل جنسی مادر

تعداد زیادی از زنان معتقدند کـه در زمان بارداری، رابطۀ جنسی احساس متفاوتی دارد؛ برای برخی لذت‌بخش‌تر اسـت ودر مورد برخی دیگر نیز ممکن اسـت در مقطعی از بارداری یا تمام مدت آن بتدریج این لذت کاهش یابد. افزایش جریان خون بـه لگن موجب تورم واژن میشود. این تورم ممکن اسـت باعث افزایش میل جنسی در زن شود.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

شـما ممکن اسـت این تغییرات را دوست نداشته باشید و همچنین متورم شدن واژن، ممکن اسـت احساس نامطلوب پُر بودن بشما بدهد و همان‌ طور کـه در بالا ذکر شد، ممکن اسـت هنگام نزدیکی، پس ازآن یا بعد از ارگاسم یکسری گرفتگی‌ها یا انقباضات ملایم در ناحیۀ شکمتان احساس کنید. در سه ماهۀ اول ممکن اسـت در ناحیۀ پستان‌ها احساس خارش، درد یا حساسیت بـه لمس شدن انها را داشته باشید.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

بـه مرور زمان، احساس درد عموماً کاهش مییابد، اما ممکن اسـت پستان‌هاي شـما حساس‌تر شوند. عده اي از زنان متوجۀ این افزایش حساسیت می شوند و حتی ممکن اسـت دوست نداشته باشند کـه همسرشان آن ها را لمس کند. در سه ماهۀ اول ممکن اسـت رابطۀ جنسی موجب احساس خستگی زیاد، بدخلقی یا تهوع و استفراغ شود. اگر چـه ممکن اسـت با رفع احساس تهوع در سه ماهۀ دوم، میل جنسی مادر دوباره بازگردد.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

اما در سه ماهۀ سوم و بـه خصوص در ماه‌هاي آخر ممکن اسـت میل جنسی زن دوباره کاهش پیدا کند، دراین مرحله شکم بسیار بزرگ شده اسـت و مادر ممکن اسـت احساس خارش داشته باشد یا احساس خستگی زیادی کند. بهتر اسـت هر موردی راکه باعث ناراحتی شـما می شود با همسرتان در بین بگذارید و تغییراتی را برای افزایش آرامش و لذت جنسی برای هردو نفرتان انجام دهید.

تغییرات میل جنسی پدر

عده اي از مردها ممکن اسـت حس کنند همسر باردارشان مانند گذشته یا حتی بیشتر جذاب اسـت، اما همه ی اینگونه نیستند. دلیل‌هاي زیادی برای کاهش میل جنسی همسرتان، حداقل در بخشی از دورۀ بارداری شـما وجوددارد و نباید تصور کنید علاقۀ او بشما تغییری کرده اسـت. ممکن اسـت بار سنگین پدر شدن بر همسر شـما تأثیر بگذارد و نگرانی‌هاي زیاد باعث کاهش میل جنسی او شده باشد.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

مهمترین دلیل برای کاهش میل جنسی مردان در دوران بارداری، احتمالاً ترس از آسیب رسیدن بـه کودک بر اثر فعالیت جنسی اسـت. اگر همسر شـما می خواهد خاطرجمعی پیدا کند کـه رابطۀ جنسی آسیبی بـه کودک نمیرساند، در یکی از جلسات ویزیت دکتر وی را نیز همراه خودتان ببرید و از دکتر بخواهید تا راهنمایی‌هاي لازم رابه شـما بدهد. بهتر اسـت سخت نگیرید و از این دوران نیز لذت ببرید.

حالت‌ های نزدیکی مناسب بارداری

تغییرات بدن شـما در دوران بارداری ممکن اسـت باعث شود کـه نزدیکی بـه روش‌هاي قبل امکانپذیر نباشد. در چنین حالتی بهتر اسـت برای یافتن آسان‌ترین حالت رابطۀ جنسی، موارد مختلف را آزمایش کنید. همان‌ طور کـه شکم شـما رشد میکند، یافتن حالتی کـه شـما با آن احساس اسانی کنید نیز مشکل‌تر خواهد شد.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

هم زمان با پیشرفت بارداری شـما، ممکن اسـت قرار گرفتن شوهر شـما بر روی بدن تان هنگام رابطۀ جنسی مشکلاتی را برای شـما بـه وجود آورد، همچنین بهتر اسـت کـه شـما در ماه‌هاي آخر بارداری بـه پشت نخوابید، دراین صورت بهتر اسـت این روش را فراموش کنید و بـه دنبال روش‌هاي دیگری باشید.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

قرار گرفتن شـما روی همسرتان یا خوابیدن بـه پهلو درکنار هم میتواند مشکلات رابطۀ جنسی را در دوران بارداری تا حد زیادی کاهش دهد. بهتر اسـت بخاطر داشته باشید کـه روش‌هاي برقراری رابطۀ جنسی دیگری بـه ‌جز نزدیکی کامل نیز وجوددارد. اگر میل جنسی ندارید یا پزشکتان توصیه کرده اسـت کـه نزدیکی نداشته باشید، یادتان باشد هنوز هم می توانید همسرتان را در آغوش بگیرید و ببوسید.

رعایت ایمنی در روابط جنسی

اگر چـه رابطۀ جنسی درصورت منع نشدن توسط دکتر، خطری برای مادر و جنین ندارد، اما لازم اسـت کـه پدر و مادر مسائل بهداشتی را برای پیشگیري از هر نوع مشکلی رعایت کنند. اگر شـما یا همسرتان بـه هر دلیلی در دسترس خطر بیماری‌هاي آمیزشی قرار دارید، باید از نزدیکی جنسی در دوران بارداری خودداری کنید یا حداقل در زمان نزدیکی از کاندوم لاتکس استفاده کنید.

همچنین اگر همسرتان یا شـما مبتلا بـه تبخال تناسلی فعال یا در آستانۀ ابتلا بـه آن هستید، بهتر اسـت از رابطۀ جنسی پرهیز کنید، این موضوع بـه خصوص در ماه‌هاي آخر بارداری از اهمیت ویژه‌اي برخوردار اسـت. حتی اگر همسر شـما دچار تبخال دهانی اسـت، حتی اگر علائم تبخال بروز نکرده، بهتر اسـت از رابطۀ جنسی دهانی در تمام دوران بارداری خودداری کنید.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

همچنین درصورت وجود مشکلاتی مانند پایین بودن جفت یا ابتلا بـه بواسیر یا همروئید، از رابطۀ جنسی مقعدی نیز پرهیز کنید. رعایت موارد فوق درکنار رعایت موارد بهداشتی توسط شـما و همسرتان می تواند بی‌خطر بودن رابطۀ جنسی در طول بارداری را برای شـما و جنین تضمین کند.

علائم خطرناک و نیازمند پیگیری شما و اطلاع به پزشک

بهتر اسـت درصورت رابطۀ جنسی در دوران بارداری، برای پیشگیری از ایجاد مشکل، هر احساس ناخوشایند یا عجیبی را سریعاً با دکتر مطرح کنید. احساس گرفتگی ماهیچه‌ها هنگام ارگاسم یا پس ازآن طبیعی اسـت، اما اگر پس از چند دقیقه برطرف نشود یا پس از نزدیکی، درد یا خون ریزی دارید، دچار مواردی هستید کـه نیاز بـه بررسی دقیق دکتری دارند.

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

هر زمانی کـه سؤال یا نگرانی‌اي در مورد رابطۀ جنسی در دوران بارداری دارید، تردید یا صبر نکنید و بـه دکتر خود بگویید، بـه خصوص اگر نمی دانید باید از نزدیکی خودداری کنید یا لزومی برای انجام اینکار نیست. همچنین اگر بشما توصیه شده اسـت کـه رابطۀ جنسی نداشته باشید، بطور کامل از چگونگی و حدود آن خاطرجمعی پیدا کنید؛ هیچ سوالی را دراین رابطه بدون جواب باقی نگذارید.

فواید داشتن رابطه جنسی در دوران بارداری

بیشتر زنان لذت ارگاسم واقعی رو در طی زمان بارداری احساس میکنن. چون جریان خون در طی زمان بارداری بیشتر میشه و این خاصیت باعث افزایش میل جنسی میشه ودر نتیجه نه تنها ارگاسم جنسی بلکه آرامش روحی رو برای مادر بـه همراه داره.

کالری سوزی و کاهش فشارخون

رابطه جنسی یکی از بهترین روشها برای سوزوندن کالری هاي اضافیه کـه میتونه در زمان ۳۰ دقیقه بیش تر از ۵۰ کالری اضافی رو بسوزونه. همچنین آمیزش و رابطه جنسی میتونه فشارخون رو کـه یکی از عوارض دوران بارداری و حاملگی محسوب میشه، کم کنه.

رابطه جنسی در بارداری و کمک به کاهش دردهای حاملگی و خوابی راحت

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

رسیدن بـه ارگاسم ترشح هورمون عشق یا اکسی توسین رو بـه‌ دنبال داره. این هورمون بـه عنوان یک آرام‌بخش قوی تحمل درد رو آسان تر میکنه. همچنین داشتن آمیزش و نزدیکی در دوران حاملگی و بارداری بـه مادر کمک میکنه تا خواب آسان تری داشته باشه و حرکات و تکان هاي ناشی از ارتباط جنسی بـه آرامش و بـه خواب رفتن جنین کمک زیادی میکنه.

افزایش ایمنی مادر کاهش استرس حس شادی و خوشبختی

ترشح هورمون اندورفین کـه با ارتباط جنسی ایجاد میشه حس شادی و خوشحالی رو برای مادر و جنین بـه همراه داره همچنین طبق نتایج تحقیقات رابطه جنسی باعث بالا رفتن سطح آنتی بادی ودر نتیجه تقویت سیستم ایمنی بدن مادر و جلوگیري از ابتلا بـه سرماخوردگی و سایر عفونت ها میشه. همچنین آدرنالینی کـه در حین رابطه ترشح میشه استرس مادر رو کم میکنه.

رابطه جنسی در بارداری منجر به افزایش صمیمیت و داشتن زایمان راحت

رابطه جنسی در دوران بارداری | نکات توصیه های مهم و فواید

قطع کردن رابطه جنسی در طول دوران بارداری ممکنه صدماتی رو بـه روال معمول زندگی زوجها وارد کنه. آمیزش جنسی مراقبت شده و با احتیاط میتونه صمیمیت و عشق بین زن و مرد رو افزایش بده همچنین تجربه ي ارگاسم برای زن در دوران حاملگی لگن رو برای زایمان آماده میکنه کـه میتونه زایمان رو آسان تر و همچنین بهبودی پس از زایمان رو سریعتر پشت سر بگذاره.

The post رابطه جنسی در دوران بارداری appeared first on مجله تفریحی حس خوب.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام

در اینبخش بیوگرافی مهدی سلوکی بازیگر محبوب سینما و تلویزیون را مرور میکنیم. مهدی سلوکی از بازیگرانی اسـت کـه در زمان ورود اش بـه دنیای بازیگری بـه سرعت معروف شد، مهدی سلوکی در سریالهای مشهوری همچون: نرگس و ستایش بازی خوبی از خود ارائه داد اما مدتی اسـت کـه او کم کار شده، در ادامه از ۰ تا ۱۰۰ با مهدی سلوکی و همسرش آشنا میشویم، با پارس ناز همراه باشید.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

مهدی سلوکی متولد : ۱۳۶۱/۰۳/۱۴ می باشد

بیوگرافی مهدی سلوکی

مهدی سلوکی، بازیگر تلویزیون و سینما سال ۱۳۶۱ در اصفهان متولد شد. وی در هنرستان رشته‌ي گرافیک را برگزید ودر همین مقطع بود کـه جذب کار تلویزیونی شد. درسال ۱۳۷۹ دیپلم خودرا از هنرستان مالک اشتر تهران دریافت کرد. وی برادر کوچک تر محمد سلوکی مجری تلویزیون اسـت.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

مهدی سلوکی اولین بار در تلویزیون حضور یافته و سال ۱۳۸۰ در ۱۹ سالگی در سریال چراغ‌هاي خاموش بـه کارگردانی کاظم بلوچی بازی کرده اسـت. اگرچه موفقیت این اثر نسبت بـه آثار شاخص بعدیش مانند سریال پنج کیلومتر تا بهشت، بیشتر نبود اما تجربه خوبی برای مهدی سلوکی محسوب میشود.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

زندگی نامه مهدی سلوکی

همکاری با هنرمندانی همچون فرامرز صدیقی، رحیم نوروزی، محمد مهدی فقیه و محمد‌باقر صحرارودی را تجربه کرد. مهدی سلوکی درسال ۱۳۹۰ دوره‌ي پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند ودر آثار مهمی بازی کرده اسـت. او دراین سال با بازی در ۳ فیلم و سریال مهم سینما و تلویزیون خود رابه مردم معرفی کرد.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

عکس مهدی سلوکی با برادرش محمد سلوکی

آثار مهم مهدی سلوکی دراین سال، بازیگری در فیلم پروانگی بـه کارگردانی قاسم جعفری، سریال پنج کیلومتر تا بهشت بـه کارگردانی علیرضا افخمی و سریال سایه روشن بـه کارگردانی آرش معیریان محسوب می شود. شاید یکی از مهم ترین فعالیت هاي هنری مهدی سلوکی بازی در سریال پنج کیلومتر تا بهشت بوده اسـت.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

مصاحبه مهدی سلوکی

مهدی سلوکی سال ۱۳۹۰ در ۲۹ سالگی در سریال پنج کیلومتر تا بهشت نقش مهمی بازی کرده اسـت کـه توانست با مهارت خود، آن نقش و همچنین خودش را میان مخاطبان تلویزیون مطرح کند. او دراین سریال با علیرضا افخمی همکاری داشته اسـت. مهدی سلوکی توانست با بازی در سریال پنج کیلومتر تا بهشت تجربه بازیگری موفقی برای خود رقم بزند.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

فیلم ها و سریال های مهدی سلوکی

بازی دراین مجموعه همکاری درکنار بازیگرانی نظیر پردیس افکاری، داریوش فرهنگ، پریناز ایزدیار و شبنم قلی‌خانی بر تجربیات او افزود. مهدی سلوکی علاوه‌بر سریال پنج کیلومتر تا بهشت، سال ۱۳۸۲ در ۲۱ سالگی در سریال تب سرد نیز بازی کرده اسـت. مهدی سلوکی این‌بار با علیرضا افخمی کارگردان سریال تب سرد و هنرمندانی چون: سید شهاب حسینی همکاری داشت.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

مهدی سلوکی متولد چه سالی است + عکس های مهدی سلوکی

دراین سالها مهدی سلوکی با هنرمندان بسیاری تجربه‌ي کار داشته اسـت اما جالب اسـت بدانید کـه در بین بازیگران صدیقه کیانفر با ۴ مرتبه، آتیلا پسیانی با ۴ مرتبه، سیما تیرانداز با ۴ مرتبه، محمدعلی دشتی با ۴ مرتبه و مختار سائقی با ۴ مرتبه بیشترین همکاری رابا مهدی سلوکی داشته‌اند. یکی از ویژگی‌هاي مهدی سلوکی آن اسـت کـه در مدت زمان بازیگری خود، هم در تلویزیون و هم در سینما بازی کرده اسـت.

ازدواج و همسر مهدی سلوکی

مهدی سلوکی در سن ۳۲ سالگی بالاخره تصیم گرفت متاهل شود. او می‌گوید: بحث ازدواج مـن شاید مهم ترین حاشیه‌اي باشد کـه در مطبوعات شنیده‌ام، مـن نزدیک بـه ۷-۶ سال شاید هم بیشتر اسـت کـه با هیچ مجله یا روزنامه‌اي گفت‌وگو نکرده‌ام ولی نمی دانم برای چـه روی این موضوع بعضی از مطبوعات آن قدر زوم کرده‌اند، مـن ازدواج نکرده‌ام ولی عاشق شدم.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

جدیدترین عکسهای مهدی سلوکی + بیوگرافی

این عشقم را گفته‌ام و پشیمان هم شده‌ام کـه گفته‌ام. نسل مـا خیلی کمتر تن بـه ازدواج می دهند، شاید بخاطر این باشد کـه مسئولیت‌پذیری دراین برهه از زمان خیلی سخت شده و کسب در‌آمد ازآن هم سخت‌تر، همین حالا جوان‌هاي مـا دغدغه‌شان آینده‌اي مدت زمان زیادی اسـت کـه هنوز نیامده و رسیدن بـه آرزوها با این شرایط سخت برای‌شان غیر قابل تصور شده.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

تصاویر جدید مهدی سلوکی و همسرش

طوری‌کـه ترجیح میدهند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند تا این کـه مسئولیت‌ یک آدم دیگر را نیز قبول کنند. دروغ خیلی زیاد شده در نتیجه اعتماد کم شده و همه ی این ها بـه هم ارتباط پیدا کرده اسـت؛ از دیگر مشکلات ازدواج نسل مـا سختگیری خانواده‌ اسـت اما گاهی این سختگیری منطقی اسـت.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

ازدواج مهدی سلوکی + مهدی سلوکی بیوگرافی

یک نکته کـه خیلی دوست دارم بـه جوان‌ها بگویم این اسـت کـه سراغ هیچ‌کاری نروند ولی اگر رفتند آنرا تا آخر ادامه دهند چون همیشه وقتی آدم از دور بـه آرزویش نگاه کند یک مقدار آن آرزو دست نیافتنی میشود اما اگر خود مـا، همین همین حالا بـه‌خودمان، جاییکه هستیم و چیزهایی کـه داریم نگاه کنیم، میبینیم این جا و چیزهایی کـه داریم همان‌هایي اسـت کـه آرزویش را داشتیم.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

عکس های مهدی سلوکی و همسرش

ولی چون بـه مرور زمان طمع و توقع‌مان زیاد شده بـه این فکر نمی کنیم کـه این ها آرزوی چند سال قبل ماست.» چیزی در دلم نگه نمی‌دارم مـن عموما بدلیل شخصیتم منتظر آرزوهایم یا منتظر چیزی کـه میخواهم نمیشوم، مـن دوست دارم با مسائل مواجه شوم مثلاً همین قبول‌کردن نقش این سریال؛ مـن هیچوقت آرزو نداشتم کـه بازیگر شوم ولی وقتی‌ وارد بازیگری شدم دیدم دوست دارم.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + گفت‌وگو و اینستاگرام + تصاویر مهدی سلوکی

بـه‌شدت این راه را ادامه دادم و بعد این علاقه راه درست را پیش گرفت، همیشه حرفم را میزنم حالا چـه در رابطه با مشکلات زندگی باشد، چـه در مورد مشورت با دیگران. کم سن‌تر هم کـه بودم آن قدر کنجکاو بودم کـه همیشه پدر ومادرم وادار بودند بـه سوال‌هاي مختلف مـن جواب بدهند و اینجوری بزرگ‌ شدم. اگر عاشق شدم رفتم وگفتم یا اگر نسبت بـه چیزی عشق نداشتم باز هم گفتم.

صفحه اینستاگرام مهدی سلوکی mehdisoloukioriginal@

در آخر نیز مروری داریم بر صفحه شخصی مهدی سلوکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و از فعالیت هاي مجازی و همچنین پست هایي کـه بـه اشتراک می‌گذارد با خبر می‌شویم.

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

او درباره این عکس نوشته: بانو جان ..فِرفِرى موىِ غزل ساز منى..😆❤

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

او درباره این عکس نوشته: #ستايش۳

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

او درباره این عکس نوشته: ❤💙

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

او درباره این عکس نوشته: سلفی

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

او درباره این عکس نوشته: ستايش ٣ 🙌🙌🙌

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

او درباره این عکس نوشته: باز هم، عروس تاريكى

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

او درباره این عکس نوشته: “عروس تاريكى”

بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی

او درباره این عکس نوشته: 💙

The post بیوگرافی مهدی سلوکی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های مهدی سلوکی appeared first on مجله تفریحی حس خوب.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام

امروز بیوگرافی الچین سانگو بازیگر مشهور و پرحاشیه ترکیه ای را مرور می کنیم. الچین سانگو یکی از زیباترین زنان ترکیه ای است، او با نقش ژاله در سریال زمان در گذر است وارد دنیای حرفه ای بازیگری شد و با نقش آفرینی در سریال عشق اجاره ای به شهرتی بزرگ دست یافت، در ادامه از ۰ تا ۱۰۰ با الچین سانگو، فعالیت ها، حرفه ها و سبک زندگی او آشنا می شویم.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

الچین سانگو متولد : ۲۲ / مرداد / ۱۳۶۴

بیوگرافی الچین سانگو

او متولد ۱۳ اگوست ۱۹۸۵ می باشد، این خانم مردادی زاده شهر ازمیر است، ازمیر یک شهر ساحلی بزرگ در غرب کشور ترکیه و نزدیک به یونان می باشد که سومین شهر بزرگ این کشور نیز محسوب می شود. این شهر از لحاظ باستانی، تفریحی و اقتصادی یکی از شهرهای مهم این کشور است.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

نمونه ای از آثار باستانی شهر ازمیر

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

بگذریم، الچین سانگو علاوه بر بازیگری در حرفه مدلینگ هم فعالیت دارد. او همچنین جزو یکی از زیباترین زنان دنیا در لیست جهانی BWC است. این بازیگر مو قرمز، به دلیل رنگ موهای خود گاهی سوژه می شود، مثلا در سکانسی از یک فیلم مردی او را شیطان موقرمز صدا می کند. رنگ خاص موهای خانم سانگو و هم چنین صورت آرام و زیبایش، جذابیت او را بیشتر می کند.

الچین سانگو در مورد هنرهایش می گوید

دربعضی چیزها تکه تکه استعداد دارم، مثلا نقاشی کشیدن و رقصیدن که البته به عنوان یک فرهنگ تورکی هستند، جدای از آنها گاهی اوقات آواز می خوانم اما ترانه سرایی نمی کنم. و البته من نوشتن را هم خیلی دوست دارم و دلم می خواهد نت پیانو بنویسم، هنوز نمی دانم در این زمینه استعدادی دارم یا نه.

ماجرای شهرت الچین سانگو

الچین سانگو با بازی در تبلیغات تلویزیونی آشنای مردم ترکیه شد، درست همانند هدی زین العابدین خودمان که با حضور در تبلیغات های تلویزیون شهرت خود را شروع کرد.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

در همان زمان که تبلیغات تلویزیون با حضور خانم سانگو پخش می شد، اسم او یکی از بیشترین سرچ های گوگلی ترکیه را به خود اختصاص داد. در حال حاضر خانم سانگو یکی از محبوب ترین و پر درآمدترین بازیگران زن در ترکیه می باشد.

الچین سانگو شیوه خرید کردن خود می گوید

اصلا عادت به خرید کردن ندارم، خریدهای خودم را خیلی زود انجام می دهم. مثلا چیزی را خریداری می کنم که در یک لحظه خیلی نظرم را جلب کند. همیشه بر حسب نیازهای خودم خرید می کنم و صرفا به جهت پول خرج کردن از نوع تفریحی بیرون نمی روم.

تحصیلات الچین سانگو

الچین سانگو در رشته اپرا ( دانشگاه مرسین ) تحصیل کرده، اما سرنوشت مسیر شهرت را در مقابل راه زندگی او قرار داد و خانم سانگو با حضور در تبلیغات و سپس سریال های تلویزیونی تبدیل به یک سوپر استار شد.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

الچین سانگو در همین زمان تحصیلات خود در رشته بازیگری را آغاز کرد. او جوایز زیادی در زمینه بازیگری دریافت کرده که از جمله آنها می توانیم: سه جایزه پروانه طلایی را نام ببریم، خانم سانگو ۲۰ نامزدی دیگر را هم در کارنامه افتخارات خود دارد.

الچین سانگو اوقات فراغت خود می گوید

دلم می خواهد گردش کنم، چون من زندگی اجتماعی آنچانی ندارم. در زمان حال اجتماعی بودن برای من مثل انجام یک کار هست! باید این کار رو انجام بدهم و البته دلم برای کتاب خوندن و پیانو زدن هم تنگ شده.

الچین سانگو و مدلینگ

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

همان طور که در ابتدا نیز اشاره کردیم، خانم سانگو حرفه مدلینگ را نیز به طور حرفه ای دنبال می کند، او با برندهای: نسکافه، کوکاکولا، بوینر و الیدور همکاری داشته است.

الچین سانگو در مورد رازهای آرایشی خود می گوید

یک دکتر دارم که همیشه مراقبت های پوستی من را انجام می دهد، اگر پوست من دچار مشکل شد خودشان محصولات مراقبتی و بازسازی پوست را برای من تجویز می کنند.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

من بخاطر اینکه مجبورم همیشه آرایش داشته باشم خودم پوست صورتم را تمیز می کنم. ما همیشه در کوچه ها و هوای سرد و گرم فیلم برداری داریم و قطعا پوست خانم ها آسیب هایی می بینند، به این خاطر هم سعی می کنم تا کمتر آرایش خودم را پاک کنم.

ازدواج و همسر الچین سانگو

خانم سانگو هنوز به طور رسمی و کاغذ و قلمی ازدواج نکرده اما او با یونس اوزدیکن در رابطه ای جدی می باشد.به گزارش پارس ناز او همیشه عکس های خود و یونس اوزدیکن را در صفحه اینستاگرامی اش منتشر می کند و در کپشن خود ایموجی های قلب و محبت را قرار می دهد.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

البته شایعاتی مبتنی بر رابطه او با باریش اردوچ بازیگر سوئیسی-ترکیه ای وجود دارد، اما حقیقت این است که، آنها فقط در یک فیلم عاشقانه هم بازی هم بودند.

حواشی الچین سانگو

الچین و یونس حواشی زیاد و قابل توجهی ندارند، اما از بزرگترین آنها می توانیم این مورد را مرور کنیم: یونس اوزدیکن دوست پسر الچین سانگو نخواست صحنه های بوسیدن او را ببیند! در فیلم سینمایی”mutluluk zamani” که نقش های اصلی آن را الچین سانگو و باریش اردوچ ایفا می کنند، یک اتفاق جالب رخ داد.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

طبق سناریوی نویسنده، از همان ابتدا و قبل شروع شدن صحنه های رمانتیک بوسه و لحظات عاشقانه؛ دوست پسر الچین سانگو؛ یونس اوزدیکن بدون هیچ سروصدایی از سالن خارج شد و بعد از تمام شدن آن صحنه های عاشقانه برگشت و سر جایش نشست. همچنین او در طول شب به جای اینکه در کنارالچین باشد ترجیح داد پشت او بنشیند.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

ظاهرا یونس اوزدیکن تمایلی به دیدن این صحنه ها ندارد، اما وقتی پای سینمای غربی و بدون سانسور به میان می آید باید این صحنه ها را پذیرفت.به گزارش پارس ناز زنان و مردانی که در سینمای غربی فعالیت دارند حتی در برخی صحنه ها هم آغوش می شوند، روابط عاطفی و ازدواج این بازیگران عمدتا قراردادی است، پس شرایط ایجاب می کند که افراد یا وارد رابطه با بازیگران و مدل ها نشوند و یا اگر در رابطه ای هستند آن با همین قضایا قبول کنند.

صفحه اینستاگرام الچین سانگو

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

elcinsangu@

در آخر نیز:

صفحه اینستاگرامی خانم الچین سانگو بالغ بر ۶ میلیون فالوور دارد، شما عزیزان می توانید با سرچ آدرس صفحه او در اینستاگرام جزو دنبال کننده های او باشید و عکس ها و ویدیوهایی مه به اشتراک می گذارد را تماشا کنید، در آخر نیز مروری داریم بر بهترین عکس های اینستاگرامی خانم الچین سانگو. سپاس از همراهی شما با مجله پارس ناز.

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

بیوگرافی الچین سانگو بازیگر معروف ترکیه ای

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

مصاحبه الچین سانگو بازیگر مشهور ترکیه

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

الچین سانگو و باریش اردوچ

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

الچین سانگو و دوست پسرش

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

عکس الچین سانگو و یونس + سن الچین سانگو

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

حاملگی الچین سانگو

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

تصاویر الچین سانگو + ازدواج الچین سانگو

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام

اختصاصی از بخش سینمایی مجله پارس ناز

The post بیوگرافی الچین سانگو و همسرش + عکس های الچین سانگو + مصاحبه و اینستاگرام appeared first on مجله تفریحی حس خوب.

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

معرفی زیباترین دختران چینی + مشخصات کامل ظاهری

در این بخش با زیباترین دختران چینی آشنا می شویم.چین، سرزمین تمدن و شگفتی ها، ابر قدرت سوم حال حاضر جهان و دومین صادر کننده بزرگ دنیا می باشد. دختران چینی آسیایی ترین چهره ها را دارند و لیست امروز ما به دلیل زیبایی شرقی شان بهترین های چینی محسوب می شوند، این چهره های اکثرا مدل هستند و برای برندهای لوکسی مثل Dior تبلیغ می کنند، با مجله پارس ناز همراه باشید.

ملاک های انتخاب زیباترین دختران چینی چیست؟

زنان و دختران چینی با موهای تیره و صاف به طور شگفت انگیزی همه را تحت تاثیر قرار می دهند. آن ها خود را در المپیک ها نشان دادند و هم چنین مدارک تحصیلی زیادی را در سن کم دریافت می کنند. پس بیایید از نزدیک نگاهی به آن ها داشته باشیم تا با آن ها بیشتر آشنا شویم. در این مطلب نگاهی داریم به زیباترین زنان چینی:

آنجلا بیبی

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۲۸ فوریه ۱۹۸۹

محل تولد: شانگهای ، چین

قد: ۱٫۶۸ متر

وزن: ۴۵ کیلو گرم

حرفه: خواننده و بازیگر

کوتاه درباره آنجلا

نام واقعی او یانگ یینگ Yang Ying است و از زمانی که کودک بود به مد و فشن علاقه مند بود. البته پدر او نیز در بیزینس فشن بود و شاید علاقه مندی او از همین جا آغاز شده باشد. او می گوید که اغلب اوقات به مغازه پدرش می رفته و لباس جدید را امتحان می کرده است. حرفه او در مدلینگ از سن ۱۴ سالگی آغاز شد و برای اولین بار در هالیوود در فیلم Independence Day حضور پیدا کرد.

Guan Xiaotong

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷

محل تولد: بیجینگ، چین

حرفه: بازیگر

کوتاه درباره گوآن

گوآن در خانواده ای کاملا هنری به دنیا آمد زیرا پدر و پدر بزرگ او هر دو بازیگر بودند و او نیز در سنین کم به فعالیت در این زمینه تشویق شد. بهترین نقش های او در فیلم های Nuan, Promise, Painted Skin بوده اند و برای این نقش ها بسیار شناخته شده است.

Li Qin

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۰

محل تولد: کنشان، جیانگسو

قد: ۱٫۶۶ متر

وزن: ۴۲ کیلوگرم

حرفه: بازیگر و خواننده

کوتاه درباره لی کویین

Li Qin بیشتر با نام مستعار خود یعنی Sweet Li شناخته شده و محبوب است. او هم چنین برای بازی در سری فیلم های تلویزیونی The Dream of Red Mansions و Founding of a Party شناخته می شود.

Yang Zi

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۶ نوامبر ۱۹۹۲

محل تولد: فانگشان، چین

قد: ۱٫۶۷

وزن: ۴۹ کیلو گرم

حرفه: بازیگر

کوتاه درباره یانگ زی

Yang Zi هم چنین با نام Andy Yang نیز شناخته می شود. او برای بازی در فیلم Home with Kids شناخته شده است.

Karena Ng

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۲۷ اکتبر ۱۹۹۳

محل تولد: هنگ کنگ

قد: ۱٫۶۸

حرفه: بازیگر

کوتاه درباره کارنا

آغاز حرفه هنر پیشگی Karena Ng به سال ۲۰۱۰ باز می گردد، زمانی که او در تبلیغات دستمال کاغذی ظاهر شد. اولین پیشنهاد بازیگری در سال ۲۰۱۱ و برای فیلم Magic To Win به او داده شد. در سی و یکمین جشنواره جوایز فیلم هنگ کنگ، او کاندید جایزه بهترین اجرای جدید شد.

Zhou Dongyu

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲

محل تولد: چین

قد: ۱٫۶۲

حرفه: مدل و بازیگر

کوتاه درباره ژو

Zhou Dongyu با بازی در فیلم The Love of the Hawthorn Tree که در سال ۲۰۱۰ ساخته شده بود شناخته شد. او از آکادمی فیلم بیجینگ در سال ۲۰۱۵ فارق التحصیل شد و قصد دارد حرفه بازیگری را در آینده به طور جدی دنبال کند.

Guli Nazha

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۲ می ۱۹۹۲

محل تولد: چین

قد: ۱٫۷۲ متر

وزن: ۵۰ کیلوگرم

حرفه: بازیگر و مدل

کوتاه درباره ژولی

نام کامل این بازیگر و مدل چینی Gulinazhaer Baihetiyaer است که بیشتر با نام Guli Nazha شناخته شده است. او در آکادمی فیلم بیجین تحصیل کرده و اولین فیلمش را در سال ۲۰۱۳ که Yellow Emperor’s Sword 7 نام داشت بازی کرد.

Zhao Jiamin

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۲۲ جولای ۱۹۹۸

محل تولد: شنژن، چین

قد: ۱٫۶۸ متر

حرفه: بازیگر و خواننده

کوتاه درباره ژائو

او یکی از اعضای گروه خواننده دخترانه SNH48 است و یکی از زیبا ترین زنان چین شناخته می شود.

Zhang Xueying

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۱۸ ژوئن ۱۹۹۷

محل تولد: چین

قد: ۱٫۶۵ متر

حرفه: بازیگر

کوتاه درباره ژانگ

Zhang Xueying هم چنین به نام Sophie شناخته می شود. او اولین کار خود را با حضور در سریال تلویزیونی Yong Le Ying Xiong انجام داد.

Jessica Xue

عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری

تاریخ تولد: ۱۲ ژانویه ۱۹۹۴

محل تولد: چین

قد: ۱٫۷۹ متر

حرفه: مدل و گوینده رادیو

کوتاه درباره جسیکا

جسیکا هم چنین با نام Xue Yun Fang شناخته شده است.

اختصاصی از بخش سرگرمی مجله پارس ناز

The post عکس های زیباترین دختران چینی + معرفی و مشخصات کامل ظاهری appeared first on مجله تفریحی حس خوب.

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

دختران و پسرانی که طرفدار تیم استقلال هستند می توانند تم تولد و تزیینات تولد را استقلالی بچینند که در این مطلب تزیینات تم تولد استقلالی را برای شما آماده کرده ایم.

تم باشگاه استقلال بسیار جذاب است و می تواند ایده خوبی برای تزیینات تولد باشد.

تم استقلال برای تولد با تزیینات زیبا و خاص

استقلال تهران با نام قدیمی تاج یکی از تیم های بزرگ پایتخت است که طرفداران زیادی دارد. خیلی از افراد طرفدار این تیم هستند و مایل هستند که در جشن های خود از لوگوی استقلال و تم آبی رنگ استفاده کنند. در این مطلب تم تولد پسرانه و تم تولد دخترانه استقلال را مشاهده می کنیم که طرح های زیبایی دارند.

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

ظرف و ظروف تولد با تم استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

کلاه استقلالی

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

تزیینات تولد با تم استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

تزیین میز جشن تولد با تم استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

تزیین دیوار با تم استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

کیک تولد استقلالی

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

کیک چند طبقه تولد با تم استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

تزیین جشن تولد استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

کیک تولد زیبای استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

عکس از کیک تولد استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

تزیینات زیبای تولد با تم استقلالی

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

عکس از جشن تولد با تم استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

باشگاه استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

عکس های تزیینات تولد استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

تم تولد باشگاه استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

عکس هایی از تم تولد استقلال

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

تم تولد آبی استقلالی

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

کیک تولد باشگاه تاج

تم تولد و تزیینات تولد برای دختران استقلالی و پسران طرفدار استقلال

بازی استقلال و پرسپولیس مساوی شد… دربی ، حتی دربی بازنده ها هم 100 هزار نفر را کشانده بود به ورزشگاه آزادی.به گزارش خبرآنلاین؛ یک ساعت قبل از بازی ورزشگاه پر بود. کسی اصلا به… سپاهان برد، استقلال باخت سپاهان برد، استقلال باختبه گزارش خبرگزاری فارس، دیدار تیم های استقلال و الجزیره در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹ در ورزشگاه آزادی… گریه جواد خیابانی پیش از آغاز بازی استقلال و الهلا… گزارشگر دیدار استقلال و الهلال پیش از آغاز این دیدار به خاطر زلزله رخ داده در جنوب کشور با زلزله زدگان ابراز همدردی کرد.تیم های استقلال و ال…

آموزش انداختن سبزه عید

آموزش انداختن سبزه عید

آموزش انداختن سبزه عید

آموزش سبزه انداختن عید روی سطح شیب دار :
اگر می خواهید روی سطح شیب دار سبزه سبز کنید باید از بذرهای لعاب دار استفاده کنید.
خیس کردن بذر :
بذرهای لعاب دار زمان خیس کردن کوتاهی دارند . معمولا بین ۲ تا ۴ ساعت کافی است . البته بذر خیس شده را می توان تا چند روز در یخچال نگهداری کرد.

مقدار آبی که روی بذر می ریزیم باید به اندازه ای باشد که حالت ژله ای به خود بگیرد چون اگر رقیق شد بین دانه ها فاصله می افتد و سبزه ها کم پشت می شود.

سطح ماکت را باید با پنبه به ضخامت یک سانت پوشاند سپس یک لایه پارچه تنظیف روی آن می کشیم و با سوزن ته گرد آن را محکم می کنیم.

ماکت را خیس کنید تا پنبه به آن بچسبد .

روکش ایجاد شده را به آرامی خیس کنید و یک لایه بذر خیس خورده را به طور یکنواخت روی سطح بمالید.

مجددا ان را خیس می کنیم و یک روکش نایلونی شفاف روی آن می کشیم روی نایلون دو سوراخ سه در سه ایجاد کرده تا هوا داخل نایلون رفت و آمد داشته باشد.

نایلون نباید با سطح ماکت تماس داشته باشد.
سبزه را در جای خنک و پرنور قرار قرار دهید اما نباید در معرض آفتاب مستقیم باشد.

روز اول و دوم ۳ مرتبه بذرها را آبیاری کنید در روز های بعد روزی ۲ بار به سبزه آب بدهید و روکش نایلونی را بردارید.

مدل های زیبای سبزه عید

مدل هاس سبزه عید زیبا را مشاهده می کنید که می توانید سبزه خود را در انواع گلدان و … بکارید.

مدل های زیبای سبزه عید مدل های زیبای سبزه عید مدل های زیبای سبزه عید مدل های زیبای سبزه عید مدل های زیبای سبزه عید

داستان سریال هفت سین + عکس سریال هفت سین… داستان سریال هفت سین + عکس سریال هفت سین بازیگران سریال هفت سین: سیروس گرجستانی، فردوس کاویانی، ستاره اسکندری، شهره سلطانی، جواد عزتی، محسن افشانی، م… ساخت اسب هفت سین سال 93 ساخت اسب هفت سین سال 93وسایل مورد نیاز برای اسب ها: ساتن عرض نوار ۵ سانتی متر. ساتن عرض روبان از ۴ سانتی متر. پارچه ابریشمی گل برجسته روبان عرض… آموزش تزیین تخم مرغ برای سفره هفت سین… آموزش تزیین تخم مرغ برای سفره هفت سینچغندر(۲ پیمانه) برای رنگ سرخابی، زردچوبه (۳ قاشق‌غذاخوری) برای رنگ زرد، برگ اسفناج (۲ پیمانه) برای رنگ سبز، ک…