متن انگلیسی تبریک روز ولنتاین + عکس پروفایل روز عشق به زبان انگلیسی

متن و جملات زیبا

متن انگلیسی تبریک روز ولنتاین

در این بخش تاپ ناز به مناسب روز ولنتاین یا روز عشق متن و جملات انگلیسی تبریک روز ولنتاین را قرار داده ایم که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان عاشق قرار بگیرد.

متن و جملات انگلیسی تبری روز ولنتاین روز عشاق

عشق مانند نقاشی است با این تفاوت که می توانید نقاشی را پاک کنید ولی عشق پاک نمی شود. اگر می خواهید متنی زیبا و متفاوت برای همسر و عشق خود بفرستید، می توانید روز عشق را به زبان انگلیسی به او تبریک بگویید و یکی از جملات انگلیسی تبریک ولنتاین که به فارسی هم ترجمه شده است را برای او بفرستید.

No poems no fancy words
I just want the world to know
that I LOVE YOU my Princess with all my heart.
Happy Valentines Day.

بدون هیچ شعر و بدون هیچ کلمات قصاری

فقط می‌خواهم تمام دنیا بدانندمن تو را با تمام وجودم دوست دارم؛ پرنسس منروز عشق مبارکمتن انگلیسی تبریک روز ولنتاین

جملات انگلیسی تبریک روز عشق

💟💌💌💟So Many Time
I Thought I’d Never
Find Sum1 To Love Me
d Way I Needed 2 B
Loved Then
U Came In My Life
&
Showed Me
Wh8 True Love
Really Is 🙂

Happy Valentine’s Day My Love

خیلی وقت‌ها فکر می‌کردمهرگز کسی را پیدا نخواهم کردکه آنطور که باید مرا دوست بدارد.تا اینکهتو وارد زندگی من شدیو به من نشان دادیعشق واقعی چیست.روز عشقمبارک عشق من

ببینید: عکس های رمانتیک روز عشق روز ولنتاین و جمله های عاشقانه روز عشق

متن انگلیسی تبریک روز ولنتاین💟💌💌💟My Heart To You Is GivenOh Dear, Do Give Yours To Me ,We’ll Lock Them Up Together
And Throw Away The Keyمن قلبم را به تو هدیه دادم عزیزمتو هم قبلت را به من بدهتا آن‌ها را بهم قفل کنیم و کلیدش را دور بیندازیم.روز عشق مبارکمتن انگلیسی تبریک روز ولنتاین

متن انگلیسی تبریک روز ولنتاین با ترجمه فارسی

💟💌💌💟What i need to live
has been given to me
by the earth..

Why i need to live
has been given to me
by you my valentine !!!

Happy Valentines Day

هرچه برای زندگی نیاز دارم را از زمین می‌گیرماما دلیل زندگی را از وجود تو می‌گیرم عشق منروز عشق مبارکمتن انگلیسی تبریک روز ولنتاین💟💌💌💟Feelings are always the same
Saying it could be in different ways,
Some say it directly are called ‘LOVERS’
Some write them on paper & are called ‘POETS’

Happy Valentines Day

احساسات همیشه شبیه هم هستنداما به روش‌های مختلفی ابراز می‌شوند.بعضی‌ها مستقیم ابراز احساسات می‌کنند که به آن‌ها “عاشق” می‌گویندبعضی‌ها احساسات را روی کاغذ می‌آورند که به آن‌ها “شاعر” می‌گویند.روز عشق مبارکمتن انگلیسی تبریک روز ولنتاین

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز Valentine

💟💌💌💟V….is for Valentine ; you are my only Valentine
A…..is for I will Always be yours
L…..is for Love at its most extreme
E…..is for Everlasting love ; Ecstatic love.
N…..is for Never-ending love
T…..is for we will Always be Together forever
I…..is for you being Intelligent and Innocent;
N….is 4 Natures naughty way of saying I luv you to
E…..is for Eternity our love is so ever lasting .متن انگلیسی تبریک روز ولنتاین

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *