سری جدید از عکس نوشته های غمگین برای پروفایل

کسی که باورت دارد

یک قدم جلوتر از کسی است که دوستت دارد

دلم از نبودنت پر است

هر روز خاطراتم را الک میکنم و جز دلتنگی تو چیزی برایم نمیماند

نه تو آمدی

نه فراموشی

خیالی نیست

من کوه میشوم و پای نبودن هایت میمانم

اما ای کاش میدانستی بی تو تمام لحظاتم رنگ پاییزند

عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ

عکس نوشته فوت شد

عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ

تصاویر پروفایل مرگ

عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ

عکس مرگ عشق

عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ

پروفایل مرگ عزیزان

عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ

پروفایل فوت

عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ

تصاویر پروفایل مرگ

عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ

پروفایل مرگ خودم

عکس نوشته مرگ
عکس نوشته مرگ

برای مشاهده عکسهای بیشتر در زمینهای مختلف لطفا اینجا کلیک کنید.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *